จัดการระบบทรัพย์สินของบริษัทด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

จัดการระบบทรัพย์สินของบริษัทด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

     สำหรับบริษัทที่มีขนาดของธุรกิจใหญ่มีทั้งสำนักงานที่เป็นสำนักงานใหญ่ รวมถึงมีสาขาต่าง ๆ มากมาย แน่นอนว่าจะต้องมีทรัพย์สินของบริษัทที่ถือเป็นข้อมูลที่บริษัทจะต้องดูแล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ทรัพย์สินที่ว่าก็เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งมีทรัพย์สินที่อยู่ในระบบรวมกันมากเป็นพัน ๆ ชิ้น

     เพื่อประโยชน์และความมีประสิทธิภาพในระบบการจัดการทรัพย์สินที่จะต่อเนื่องไปยังระบบบัญชีของบริษัทนั้น การใช้บาร์โค้ดเข้ามาช่วยบริหารข้อมูลเรื่องทรัพย์สินก็จะช่วยให้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลาและกำลังคนไปได้มาก บริษัทขนาดใหญ่ที่มีบัญชีทรัพย์สินที่ต้องดูแลมากมาย สามารถเลือกพิมพ์บาร์โค้ดติดที่ทรัพย์สินของบริษัทโดยใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีคุณภาพดี เหมาะกับการใช้งานพิมพ์บาร์โค้ดในปริมาณมากน้อยที่แตกต่างกันไปของบริษัท สามารถเลือกประเภทของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมได้

     หากเป็นบริษัทที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดในการพิมพ์สลากเพื่อติดที่สินค้าในระบบการผลิตอยู่แล้ว ก็สามารถเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเดียวกันได้ แต่หากเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์อยู่แต่มีความต้องการที่จะใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อจัดการระบบทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว ก็สามารถเลือกซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดปกติที่เป็นแบบตั้งโต๊ะรุ่นขนาดกะทัดรัด สามารถรองรับงานพิมพ์ในระดับปานกลางถึงมากได้

     ที่สำคัญคือเมื่อเลือกที่จะลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไว้ใช้งานแล้ว ก็ควรเลือกซื้อเครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตที่มีความชำนาญในเรื่องของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ อย่างเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ที่ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในธุรกิจเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั่วโลก เครื่องพิมพ์ GoDEX ยังมีหลายรุ่นหลายประเภทให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อใช้งานได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจและปริมาณการใช้งาน นอกจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX จะคุณภาพสูงแล้ว การบริการของบริษัทและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกยังได้มาตรฐาน ทั้งขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า การสาธิตสินค้าและการบริการหลังการขาย

     เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะช่วยให้ระบบการจัดการทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนของการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในบริษัทก็จะมีการติดสติกเกอร์บาร์โค้ดลงไปที่ตัวทรัพย์สิน พร้อมกับลงบัญชีไว้ เมื่อถึงเวลาของการปิดบัญชีในแต่ละงวดและต้องการตรวจสอบทรัพย์สินก็สามารถทำได้ง่าย เพราะมีสติกเกอร์บาร์โค้ดติดไว้อยู่แล้ว เพียงใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนที่บาร์โค้ดที่ติดอยู่กับทรัพย์สินแต่ละชิ้น ขั้นตอนการตรวจสอบก็สามารถทำได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบประหยัดเวลาและเมื่อถึงขั้นตอนที่จะต้องจำหน่ายทรัพย์สินออกไป ก็เพียงใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเราก็ทราบทันทีว่าเป็นทรัพย์สินชิ้นใดในระบบทรัพย์สินและอยู่ในหมวดหมู่ใด ตอนซื้อมามีราคาเท่าไหร่ ใช้งานมาแล้วกี่ปี จำหน่ายแล้วกำไรหรือขาดทุนเป็นเงินเท่าไหร่ เป็นต้น