Solution

เขียนโปรแกรม
รับพัตนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบ Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาร์โค้ด โดยผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์จากงานด้านระบบบาร์โค้ด ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก SME เรายินดีให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ด ทางเรามีทีมงาน โปรแกรมเมอร์ เพื่อพัตนาระบบของลูกค้าให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ และ ระบบการทำงานของลูกค้า ระบบที่ทีมงานเราเชียวชาญเป็นพิเศษ ได้แก่ ระบบคลังสินค้า ระบบบาร์โค้ดในระบบการผลิต ระบบบาร์โค้ด ที่ต้องเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด Mobile