ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม 

ระบบบาร์โค้ด ในโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยฝีมือคนไทย