ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม ระบบบาร์โค้ด ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยฝีมือคนไทย "PP Barcode" รับพัตนาโปรแกรมบาร์โค้ด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม SME 

รับเขียนโปรแกรมควบคุมขั้นตอนการทำงานกระบวนการผลิต

รับเขียนโปรแกรมลง Mobile Computer

พัตนาโปรแกรม เพื่อเชื่อมต่อระบบ ERP SAP

ผลงานการติดตั้ง
ผลงานของเรา เพื่อความมันใจ ในการตัดสินใจในการบริการของเรา