เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด , เครื่องสแกนบาร์โค้ด


CONTACT US

GENIUS GROUP
44 SOI  187 RAMKHAMHAENG RD. MINBURI BANGKOK , THAILAND 10510

      

CLICK     CLICK

CONTACT US

GENIUS GROUP
44 SOI  187 RAMKHAMHAENG RD. MINBURI BANGKOK , THAILAND 10510

      

CLICK     CLICK

     iDPRT

              iDPRT เป็นแบรนด์ใหม่ที่สร้างขี้นในปี 2558 โดย บริษัท เซียะเหมินฮานิน อิเล็คทรอนิคส์เทคโนโลยี จำกัด โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการขายโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับแอปพลิเคชัน                          Auto Identification and Data Collection (AIDC) เช่น ● เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ● เครื่องสแกนบาร์โค้ด ● เครื่องพิมพ์บัตร ● PDA ● เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด RFID

             บริษัท เซียะเหมินฮานิน อิเล็คทรอนิคส์เทคโนโลยี จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ความร้อน หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ความร้อนของบริษัทมีความทันสมัย และใช้งานง่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภค จึงทำให้มียอดขายส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

            หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์มานานหลายปี iDPRT ได้เปิดตัว เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D , 2D เครื่องพิมพ์บัตร พีดีเอ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด RFID ฯลฯ ทั้งในระดับเริ่มต้น ไปจนถึง ระดับมืออาชีพ ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน การค้าปลีก การผลิต การขนส่งโลจิสติกส์ เป็นต้น iDPRT จึงสามารถตอบสนองความต้องการ ด้านการพิมพ์ ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน

   GENIUS GROUP

           เราคือผู้นำเข้า iDPRT แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

           GENIUS GROUP เราคือกลุ่มบริษัท ผลิตสิ่งพิมพ์ บาร์โค้ด ซอฟแวร์ อันดับ 1 ในประเทศไทย เรานำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เป็นต้น อีกทั้งเรายังมีทีมช่างคุณภาพที่คอย บริการ ให้ความรู้ และให้คำปรึกษา กับ ลูกค้าที่สนใจเครื่องพิมพ์ ของ iDPRT ในรุ่นต่างๆ ได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้อย่างชำนาญ 

   การให้บริการ (service)

           เรามีทีมช่างอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพ พร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งาน

            GENIUS GROUP เรามีทีมช่างคุณภาพมากประสบการ์ณพร้อมให้บริการทั้งในด้านความรู้ และ การใช้งานเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ของแบรนด์ iDPRT ได้เป็นอย่างดีและยังพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลในด้านต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ได้อย่างครบถ้วน

   ครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)

            เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยทั่วไปจะพิมพ์กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หรือป้าย Tag ทั้งนี้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้พิมพ์ได้แค่บาร์โค้ดอย่างเดียว ยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้า ราคาสินค้า รวมไปถึงรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ใช้อีกด้วย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะถูกแบ่งเป็น 2 ระบบ นั่นคือ ● แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านริบบ้อน (Thermal Transfer) ● แบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) 

         ● แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านริบบ้อน (Thermal Transfer Printer)

            เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ประเภทนี้จะมีริบบ้อนเป็นตัวกลางระหว่างหัวพิมพ์ที่เป็นตัวส่งผ่านความร้อนและวัสดุที่นำมาพิมพ์ โดยหัวพิมพ์จะส่งผ่านความร้อนไปบนริบบ้อน เพื่อให้หมึกแว๊กซ์ที่ติดอยู่บนฟิล์มอีกด้านหนึ่งของริบบ้อนหลอมติดกับวัสดุ
ดังกล่าว ริบบ้อนที่ใช้ในการพิมพ์แบบนี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และ การพิมพ์ผ่านริบบ้อนนี้จะได้งานพิมพ์เพียงสีเดียวขึ้นอยู่กับสีริบบ้อนที่ใช้

         ● แบบถ่ายโอนความร้อนโดนตรง (Direct Transfer Printer)

             เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดประเภทนี้จะถ่ายโอนความร้อนจากหัวพิมพ์สัมผัสกับกระดาษที่มีเคมีในการรับความร้อนโดยตรงและทำปฏิกิริยากับเคมีในกระดาษทำให้เกิดภาพ โดยไม่ต้องอาศัยริบบ้อน การถ่ายโอนความร้อนลักษณะนี้จะเป็น
ลักษณะเดียวกับการถ่ายโอนความร้อนลงบนกระดาษแฟ๊กซ์ของเครื่อง Fax งานพิมพ์ที่ใช้การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง จะมีอายุการใช้งานสั้น ไม่ทนต่อแสง และอุณภูมิสูง เมื่อทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจะจางไปเรื่อยๆ เช่น ตั๋ว คูปอง บัตรจอดรถ เป็นต้น งานพิมพ์ฉลากลักษณะนี้ นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าที่มีการหมดอายุภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี และสินค้านั้นควรเก็บในสถานที่ที่อุณหภูมิต่ำ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง จะไม่มีหน่วยใส่ริบบ้อน ราคาอาจจะถูกกว่า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบใช้ริบบ้อนประมาณ 10-15%

   เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Scanner)        

            เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  การทำงานเหมือนกับคีย์บอร์ด แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือความสามารถในการอ่านบาร์โค้ดแล้วนำไปประมวลผล แปลงค่าเป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรที่สามารถเข้าใจได้ด้วยภาษามนุษย์ก่อนส่งต่อให้กับระบบคอมผิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน แทนการใช้แรงงานคนในการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทีละตัวอักษร ทีละตัวเลข ซึ่งมีโอกาสเกิอข้อผิดพลาดได้อยู่เสมอ และมีความล่าช้าอย่างมาก