SOFTWARE STOCK-ซอฟท์แวร์โปรแกรมสต็อค

CONTACT US

GENIUS GROUP
44 SOI  187 RAMKHAMHAENG RD. MINBURI BANGKOK , THAILAND 10510

                                                                                                                                                           

ระบบคลังสินค้า (STOCK MANAGER)

  • ระบบจัดการคลังสินค้า GENIUS STOCK (ON-CLOUDS)
    0.00 ฿
    0.00 ฿
  • ระบบจัดการคลังสินค้า GENIUS STOCK (ON-LAN)
    0.00 ฿
    0.00 ฿

สต๊อกสินค้า

ช่วยขายของออนไลน์ได้อย่างไม่สะดุด

เมื่อร้านค้าขายของออนไลน์ของเรา มียอดขายที่เติบโตขึ้น หรือมีออเดอร์จำนวนมาก พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะต้องบริหารจัดการ สต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งการบริหารจัดการสต็อกสินค้าถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขายสินค้าเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีรูปแบบซื้อมาขายไป หรือร้านค้าที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง เพราะไม่เพียงแค่การส่งออกสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น การรับสินค้าเข้ามาเติมในสต็อกจะต้องมีแผนบริหารจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา สต๊อกบวม ไปจนถึงเรื่องการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าการ วางระบบ สต๊อกสินค้า | stock manager  คืออะไร และมีประโยชน์ต่อการขายออนไลน์อย่างไรนั้น เรามาศึกษาพร้อม ๆ กันได้เลย

ระบบสต๊อกสินค้าคืออะไร ?

ระบบสต๊อกสินค้า คือ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสำเร็จรูปในที่จัดเก็บหรือคลังสินค้าอย่างครบวงจร สินค้าสำเร็จรูปจะต้องเป็นสินค้าที่พร้อมจำหน่าย หรือพร้อมส่งออกให้ลูกค้าเมื่อมีออเดอร์เข้ามานั่นเองโดยการ วางระบบ สต๊อกสินค้า | stock manager จะต้องมีการวางแผนที่สอดคล้องกับการดำเนินการ และมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสินค้าของเราด้วย เพราะสินค้าสำเร็จรูปของแต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้นและมีอายุการใช้งานยาวนาน เป็นต้นดังนั้น ก่อนจะเริ่มต้นลงมือวางระบบการบริหารสต๊อกสินค้า เราต้องทราบก่อนว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าประเภทไหน เพื่อที่จะได้เลือกวางระบบได้อย่างเหมาะสมกับสินค้า

วางระบบ สต๊อกสินค้า ทำอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ วางระบบ สต๊อกสินค้า เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและพร้อมจำหน่ายอย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดปัญหา สินค้าไม่พอขาย สต๊อกบวม สินค้าตกค้างในคลังจำนวนมากจนกลายเป็นสินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถนำมาจำหน่าย อาจจะทำให้เกิดความเสียหายและความเสื่อมเสียให้กับร้านค้าของเราหากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพ โดยการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. จัดแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่หรือ SKU (Stock Keeping Unit) เพื่อแยกสินค้าตามความแตกต่าง เช่น สี ขนาด ไซส์ การที่เราสามารถแบ่งแยกสินค้าออกเป็น SKU และรวมเป็นหมวดหมู่ได้ จะช่วยทำให้การ วางระบบ สต๊อกสินค้า ง่ายยิ่งขึ้น

2. ประเมินการจำหน่ายสินค้า เพื่อดูว่าสินค้าชิ้นไหน หรือ SKU ไหน มียอดขายจำนวนเท่าไหร่

3. มีการทำรายงานการเบิกจ่ายสินค้าและตรวจสอบสินค้าคงคลัง เพื่อทราบการเคลื่อนไหวของสินค้าในสต๊อก ว่ามีการนำสินค้าออกจากคลังเท่าไหร่ และคงเหลือในคลังเท่าไหร่

4. สั่งผลิตหรือซื้อเพิ่มเพื่อเติมสินค้าในสต๊อกให้เพียงพอ โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการจำหน่ายสินค้า รายงานการเบิกจ่ายและรายงานสินค้าคงคลัง

5. พัฒนาระบบโดยเลือกจัดส่งสินค้าที่ผลิตก่อนหรือซื้อมาก่อน เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าคงคลังหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

ประโยชน์ของการ วางระบบ สต๊อกสินค้า 

1. ช่วยทำให้ร้านค้าทราบสินค้าคงเหลือในปัจจุบัน เพื่อผลิตเพิ่มหรือซื้อเพิ่มให้พร้อมจำหน่ายอย่างทันท่วงที

2. ช่วยทำให้ร้านค้าทราบว่าสินค้าตัวไหน และ SKU ไหนขายดีหรือไม่ดี เพื่อนำมาประเมินว่าจะผลิตสินค้าตัวไหนเพิ่ม หรือสินค้าตัวไหนควรเลิกผลิต ช่วยทำให้สามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้ดี

3. ช่วยทำให้ร้านค้าทราบว่าสินค้าตัวใด ทำกำไรให้ธุรกิจได้ดีกว่า

4. สามารถนำสินค้าที่ขายไม่ดีหรือที่คงเหลือในสต๊อกจำนวนมาก มาทำโปรโมชั่นลดล้างสต๊อก เพื่อต้นทุนไม่จมไปกับสินค้าที่ขายไม่ดี

5. ทำให้ทราบความต้องการของลูกค้า และจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้อย่างตรงตามความต้องการ ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายจำนวนมากได้

6. สินค้าไม่สูญหายโดยไม่ทราบที่ไปที่มา หากเรามีการ วางระบบ สต๊อกสินค้า | stock manager ด้วยโปรแกรมที่ดี ช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าการนำสินค้าเข้าออกจากคลัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสินค้าสูญหายหรือชำรุด

GENIUS STOCK คือ อะไร ? 

เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารการจัดคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดด้วยการลดขั้นการทำงานเอกสารต่างๆด้วย Excel และลดขั้นตอนการทำเอกสารต่างๆ หรือปัญหาที่จำนวนสินค้าใน stock และเอกสารไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความเสียเวลา ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นต้น

1. จัดการคลังสินค้า

2. การสร้างหมวดหมู่สินค้าะ

3. การจัดสินค้าเข้าโลเคชั่น

4. สร้างผู้ผลิต/ผู้ขาย

5. สร้างผู้รับสินค้า/ลูกค้า

6. ใบรับเข้า

7. ดูสต๊อกสินค้า

8. ปรับปรุงสต๊อก

9. MIN-MAX สินค้า

10.พิมพ์บาร์โค้ด

11. ใบขอเบิกและใบเบิกออก

12. ระบบยืม-คืน

13. โอนย้ายสินค้า

14. ตั้งค่าระบบ

15. ตั้งค่าผู้ใช้

16. การจัดการข้อมูล

17. การนำเข้าข้อมูล

 

GENIUS STOCK เหมาะธุรกิจอะไรบ้าง

GENIUS STOCK รองรับทุกการใช้งาน ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจขายสินค้าประเภทไหน ระบบการจัดการคลังสินค้าของเรา สามารถจัดการระบบคลังสินค้าได้หลากหลายฟังก์ชั่น ครอบคลุม ทุกการจัดการ และ ยังสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ง่ายต่อการใช้งาน ระบบ GENIUS STOCK ของเราได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ยิ่งเฉพาะในธุรกิจ SME ขนาดเล็ก และขนาดกลาง GENIUS STOCK จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของผู้ประกอบการธุกิจที่ทำให้ระบบจัดการคลังสินค้าของร้านให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น GENIUS STOCK เหมาะสมกับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านเครื่องเขียน ร้านวัสดุก่อสร้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า มินิมาร์ช ร้านขายยา ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร ร้านหนังสือ ร้านขายเสื้อผ้า โรงงานผลิตสินค้าต่างๆ ร้านค้าปลีก-ส่ง ธุรกิจออนไลน์ทุกประเภท ฯลฯ