เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์

     เทคโนโลยีบาร์โค้ดมีผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในการปรับปรุงอุตสาหกรรมการขนส่งและส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิตให้มีความสามารถในการบริหารจัดการดีขึ้นและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากรหัสบาร์โค้ดที่ติดฉลากบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลชื่อ ปริมาณ ราคาและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถทำรายการขายและตัดสต็อกสินค้าคงเหลือ สามารถนำเข้าสู่ระบบขนส่งสินค้าที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยรหัสบาร์โค้ดจะต้องพิมพ์จากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ดีเพื่อให้ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านฉลากได้ง่ายและเที่ยงตรง ไม่ต้องเสียเวลายิงหลายครั้ง ความแม่นยำจะช่วยขจัดปัญหาความผิดพลาด ลดการจัดส่งสินค้าแบบฉุกเฉินที่มีค่าใช้จ่ายสูง

     โปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งประเภท Transportation Management Software เป็นระบบจัดการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับสินค้าจากลูกค้า การระบุรายละเอียดของผู้ส่งและผู้รับ การควบคุมรถขนส่ง การกระจายสินค้าและการสินค้าตีกลับคืนต้นทาง ตลอดจนช่วยวางแผนระบบบัญชีต่าง ๆ รองรับการกำหนดราคาค่าขนส่งหลายลักษณะ เช่น คิดราคาตามน้ำหนัก จำนวนชิ้น ระยะทาง คิดตามเที่ยว หรือแม้แต่ปรับราคาตามความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยข้อมูลทั้งหมดเก็บบันทึกรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำ แต่ยังลดต้นทุนเอกสารด้วย

     นับว่าเทคโนโลยีบาร์โค้ดเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหลายด้าน ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีตัวเลือกกว้างมาก ทั้งรูปทรง ขนาดและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ราคาก็หลากหลาย มีทั้งเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์รุ่นอุตสาหกรรมและเครื่องพิมพ์พกพา นอกจากจะต้องเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานที่ต้องทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว จึงจะส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

     สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX เป็นสินค้าแบรนด์ยอดนิยมที่ได้รับความไว้วางใจให้ใช้งานในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายรุ่นซึ่งตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม เพิ่มความรวดเร็วและสะดวกง่ายดาย งานพิมพ์มีคุณภาพและตรวจสอบได้ ส่งเสริมการดำเนินงานในการขนส่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนทำให้ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของ GoDEX เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในงานทำฉลากระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง การขนส่งทางไกล รวมไปถึงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

     จุดเด่นด้านโปรแกรมออกแบบฉลากที่แถมฟรีไปกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ช่วยให้ออกแบบฉลากสติกเกอร์ได้ง่าย สามารถเพิ่มข้อมูลชื่อและรหัสสินค้า ระบุจำนวน รายชื่อผู้ส่งและผู้รับ โลโก้ ราคาและรายละเอียดอื่น ๆ บนฉลากขนาดค่อนข้างเล็กได้อย่างสวยงาม กระบวนการพิมพ์มีความรวดเร็ว ความละเอียดในการพิมพ์สูงทำให้ฉลากมีคุณภาพดี สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดทั่วไปสแกนข้อมูลเพื่อทราบรายละเอียดและแหล่งที่มาของสินค้าทำการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า ตลอดจนการตัดสต็อกในคลังสินค้าโดยอัตโนมัติ ทำงานจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

     ขณะเดียวกันเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ใช้งานพิมพ์เอกสารธุรกิจทั่วไป เช่น การออกใบรับสินค้าซึ่งนำข้อมูลมาจัดทำใบคุมรถได้ทันที จากนั้นส่งข้อมูลออนไลน์ให้ศูนย์กระจายสินค้าล่วงหน้า ทำให้ทราบเส้นทางและลูกค้าสามารถนับจำนวนและติดตามสินค้าโดยตรวจสอบสถานะ การจัดส่งสินค้าได้เองทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น นับได้ว่าช่วยพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน