หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

     ทุกวันนี้เราคงจะทราบดีถึงความจำเป็นของการใช้บาร์โค้ดในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากบาร์โค้ดนั้นช่วยจัดการเรื่องของข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมากให้เป็นระเบียบ จัดการได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและเกิดข้อผิดพลาดน้อย

     ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้สลากหรือสติกเกอร์บาร์โค้ดเพื่อติดที่สินค้าและหากสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ใช้มีปริมาณมากก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไว้ใช้งานเองก็จะสะดวกและคุ้มค่ากว่า

     การเลือกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับใช้งานในธุรกิจ ควรเลือกเครื่องที่ผลิตจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และไว้วางใจได้ อย่างเช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ที่ไม่ว่าใครในวงการพิมพ์บาร์โค้ดต่างก็ต้องรู้จักดีและเคยได้ยินชื่อ เพราะถือเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพและยังมีหลายรุ่นให้เลือกซื้อด้วย

     คราวนี้เรามาดูหลักการทำงานและขั้นตอนการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ซึ่งก็ไม่ต่างจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทั่วไป ก็คือ มีแบบที่พิมพ์โดยใช้ความร้อนโดยตรงหรือที่เรียกว่า Direct Thermal ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้ผ้าหมึกและแบบที่พิมพ์ผ่านผ้าหมึก หรือที่เรียกว่า Thermal Transfer และมีเครื่องพิมพ์บางรุ่นที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งสองแบบ

     เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX รุ่น Direct Thermal เป็นการใช้หัวพิมพ์ที่มีความไวต่อความร้อนมากมาพิมพ์บาร์โค้ดโดยตรง กระดาษพิมพ์จึงต้องเป็นวัสดุเฉพาะ ส่วนเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer นั้น เป็นการส่งผ่านความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังกระดาษโดยมีผ้าหมึกอยู่ตรงกลาง ทำให้หัวพิมพ์ไม่ต้องสัมผัสกับกระดาษโดยตรง หมึกจากผ้าหมึกเมื่อโดนความร้อนก็จะละลายไปอยู่ที่ด้านหน้าของสลาก

     เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็เหมือนกับเครื่องพิมพ์ทั่วไป คือ จะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้สั่งพิมพ์ได้ นอกจากนั้นก็ยังจะต้องมีโปรแกรมสำหรับการออกแบบหรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมาพิมพ์บาร์โค้ดได้ สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ก็จะมีโปรแกรมการออกแบบและพิมพ์บาร์โค้ดที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ GoDEX ก็คือ โปรแกรม GoLabel ที่ลูกค้าเครื่องพิมพ์ของ GoDEX จะได้รับโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้ฟรี

     ขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากันเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งานโปรแกรมมีการนำเข้าข้อมูลบาร์โค้ดจากฐานข้อมูลหรือออกแบบบาร์โค้ดใหม่ ส่วนของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเราก็จะต้องเปิดเครื่องและใส่กระดาษให้เรียบร้อย หากเป็นเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้ผ้าหมึกก็ต้องตรวจเช็คเรื่องผ้าหมึกว่าใส่เรียบร้อยดีแล้ว เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ให้เราเลือก preview ดูหน้าตาของสลากบาร์โค้ดเราอีกครั้ง หากมั่นใจว่าถูกต้องและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว ก็ให้คลิกสั่งพิมพ์ได้ เครื่องพิมพ์ก็จะทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ
เมื่อเราเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์บ่อยจนเกิดความชำนาญและทำความเข้าใจหลักการและขั้นตอนต่าง ๆ การใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไป