HARDWARE POS PC SET 5 MID 16,900 บาท

HARDWARE POS PC SET 5 MID 16,900 บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์บาร์โค้ด โปรแกรมขายหน้าร้าน ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 • โปรแกรม POS
  โปรแกรมขาย POS ชุดกลาง

  โปรแกรมขาย ใส่รูปสินค้าได้
  โปรแกรมขาย ดูสต็อคสินค้าได้
  โปรแกรมขาย ดูยอดขายในแต่ละวันได้
  โปรแกรมขาย เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้
  ฯลฯ
 • ลิ้นชักเก็บเงิน
  ลิ้นชักเก็บเงินสด Maken MK420

  ช่องเก็บเหรียญ 8ช่อง ธนบัตร 4ช่อง
  ลิ้นชักเก็บเงิน W42xL44xH10Cm
  รองรับการใช้งานกว่า 1,000,000ครั้ง
  พอร์ทลิ้นชักเก็บเงิน RJ11,DK Port
  ลิ้นชักเก็บเงิน รับประกันสินค้า 2 ปี
 • เครื่องอ่านบาร์โค้ด
  เครื่องสแกนบาร์โค้ด Godex GS220 1D

  GoDex GS220 1D เครื่องสแกนบาร์โค้ด รุ่นยอดนิยมคุณภาพดีเยี่ยม มีความทนทานสูง
  Visible Laser Diode 650nm±10nm
  ความเร็วการ Scan 72 สแกน/วินาที
  การเชื่อมต่อ USB2.0
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ NP-2262

  ความละเอียดในการพิมพ์ 203 DPI
  ความเร็วในการพิมพ์ 80 mm / sec
  มีเซ็นเซอร์ในการตัดกระดาษ อัตโนมัติ
  สามารถตัดใบเสร็จได้ถึง 1 ล้านครั้ง
  เสียงเงียบมากในการพิมพ์ใบเสร็จ