HARDWARE POS PC SET 4 MID 12,900 บาท

HARDWARE POS PC SET 4 MID 12,900 บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์บาร์โค้ด โปรแกรมขายหน้าร้าน ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ด