HARDWARE POS PC SET 3 ECO 17,900 บาท

HARDWARE POS PC SET 3 ECO 17,900 บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์บาร์โค้ด โปรแกรมขายหน้าร้าน ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด