ขั้นตอนการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ GoDEX

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ GoDEX

     ในบรรดาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเกือบทุกรุ่นดูเหมือนว่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX จะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดออกมาให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

     ก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ GoDEX คงจะต้องกล่าวถึงความต้องการโดยทั่วไปสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก่อน ซึ่งโดยปกติเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะต้องทำการติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องการในการติดตั้ง ก็คือ คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows XP ขึ้นมา จนถึงรุ่นล่าสุด คือ Windows 10 เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการช่วงที่สามารถติดตั้ง Driver ของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ ข้อนี้สำคัญมาก เพราะถ้าไม่สามารถติดตั้ง Driver ของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ได้ ย่อมไม่สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดได้อย่างแน่นอน

     ต่อมา เราจะมาเข้าเรื่องขั้นตอนการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ GoDEX กัน โดยจะขอข้ามส่วนของการพิมพ์บาร์โค้ดลงโปรแกรมไป เพราะไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมากนัก

     เมื่อพิมพ์บาร์โค้ดใส่ค่าต่าง ๆ ลงไปสำเร็จและสั่งพิมพ์บาร์โค้ดด้วยเมนู Print แล้ว คอมพิวเตอร์จะทำการส่งคำสั่งนั้นลงไปที่เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะใช้เวลาในการประมวลผลคำสั่งเล็กน้อย อย่างมากสุดไม่เกิน 1 นาที หลังจากนั้นก็จะเริ่มทำการพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์จะทำการดึงกระดาษเข้าไป จากนั้นจึงทำการฉีดหมึกลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ใช้ในการตีพิมพ์บาร์โค้ด โดยที่หมึกของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมักจะเป็นหมึกที่ใช้สำหรับบาร์โค้ดโดยเฉพาะ ไม่ใช่หมึกอิ้งค์เจ็ทเหมือนกับในเครื่องพิมพ์ทั่ว ๆ ไป หมึกสำหรับบาร์โค้ดนี้จะช่วยให้แถบรหัสมีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถนำไปใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้จริง

     เมื่อทำการฉีดสีจนครบแล้ว เครื่องจะทำการคายกระดาษออกมา เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จกระบวนการการทำงานของเครื่อง เราสามารถนำบาร์โค้ดนั้นไปใช้งานได้เลย

     ทั้งหมดที่ว่ามานี้ ก็คือ ขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX หากเครื่องพิมพ์ไม่มีสิ่งใดผิดปกติจะต้องทำงานตามกระบวนการนี้ หากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ GoDEX ตัวใด มีขั้นตอนการทำงานที่ผิดไปจากนี้ อย่างเช่น ใช้เวลาในการประมวลผลคำสั่งนานเกินไปหรือพิมพ์ได้ไม่ราบรื่น ค้าง กระดาษติดอยู่บ่อย ๆ นั่นแปลว่า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นเริ่มชำรุด ขอให้นำไปทำการซ่อมแซมเสียให้เรียบร้อย อย่าปล่อยไว้เป็นเวลานาน เพราะนอกจากจะทำให้เสียงานแล้ว ยังอาจทำให้เครื่องพิมพ์มีปัญหามากขึ้น จนในที่สุดก็พังได้

     อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ทุกคนควรรู้ไว้ นั่นก็คือ หากจะพิมพ์บาร์โค้ดลงบนวัสดุใดขอให้เลือกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้ร่วมกับวัสดุนั้นได้ เช่น ถ้าอยากจะพิมพ์บาร์โค้ดลงบนพลาสติกต้องเลือกรุ่นที่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดลงบนพลาสติกได้ อย่าฝืนนำเครื่องพิมพ์รุ่นที่พิมพ์กระดาษ นำมาพิมพ์พลาสติก เพราะอาจจะทำให้เรื่องพิมพ์ได้รับความเสียหายได้