การดูแลรักษาลิ้นชักเก็บเงินสด

การดูแลรักษาลิ้นชักเก็บเงินสด

          ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่เทียบได้กับตู้เซฟ คือ เมื่อทำการปิดแล้ว เครื่องจะทำการล็อกตัวเองด้วยระบบไฟฟ้า เมื่อต้องการจะเปิดเครื่องก็จะเป็นต้องใช้รหัสของเครื่องนั้น ๆ ในการเปิด
ลิ้นชักเก็บเงินสด จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่แต่ละองค์กรแต่ละบริษัทจำเป็นต้องมีไว้ใช้ โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหรือธนาคารที่ต้องมีการเก็บรักษาเงินจำนวนมาก ๆ เพราะจะช่วยให้การเก็บรักษาเงินเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ดีกว่าเก็บใส่ลิ้นชักธรรมดา อันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการสูญหาย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามลิ้นชักเก็บเงินสดก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาในการใช้งานตามมาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานที่สั้นลง ปัญหาเปิดลิ้นชักแล้วไม่ออก ซึ่งอย่างหลังนี้ถ้ามันไปเกิดขึ้นในองค์กรหรือบริษัทใด นั่นหมายถึงเม็ดเงินที่อาจสูญไปจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่ามีวิธีการใดที่จะช่วยดูแลรักษา cashdrawer ให้สามารถใช้งานอยู่ได้ ไม่เกิดปัญหาตามมา
การดูแลรักษาลิ้นชักเก็บเงินสดข้อแรก คือ ขอให้ใช้งานอย่างทะนุถนอม เบามือสักหน่อย อย่ากระแทกเครื่องเวลาปิดหรือกระแทกปุ่มกดเวลาใส่รหัส เพราะการกระแทกแรง ๆ บ่อย ๆ จะทำให้ชิ้นส่วนภายใน ลิ้นชักเก็บเงินได้รับความเสียหายและอาจนำมาซึ่งปัญหาการเปิดไม่ติด ลิ้นชักไม่ออก ใส่รหัสไม่ได้ตามมา ซึ่งการปิดลิ้นชักเก็บเงินสดไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากขนาดนั้น เอาแค่กะจังหวะให้ลิ้นชักปิดเข้าไปได้ แค่นั้นก็พอแล้ว
ข้อต่อมา คือ ควรมีการเก็บรักษาและดูแลทำความสะอาดลิ้นชักเก็บเงินสดอยู่เสมอ การเก็บรักษาในที่นี้ หมายถึง เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ควรหาผ้าสะอาดหรือแผ่นพลาสติกมาคลุม เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับหรือสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปอาศัยและขับถ่ายใส่เครื่อง หรือเข้าไปทำรังภายในเครื่อง เพราะถ้าพวกสัตว์เข้าไปขับถ่ายหรือทำรังภายในลิ้นชักเก็บเงินสดจะส่งผลให้ลิ้นชักมีปัญหาทำงานได้ไม่เป็นปกติต้องระวังข้อนี้เอาไว้ให้ดี ส่วนการดูแลทำความสะอาด หมายถึง ต้องมีการทำความสะอาด โดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ตัวเครื่องบริเวณที่เช็ดได้และบริเวณรอบ ๆ ที่ติดตั้ง cashdrawer การทำเช่นนี้ ก็เพื่อให้เครื่องดูใหม่ สะอาดอยู่เสมอและยังเป็นการยืดอายุการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินสดไปในตัวด้วย
การดูแลรักษาประการสุดท้าย คือ ควรมีการเช็คสภาพของลิ้นชักเก็บเงินสดอยู่เสมอ ต่อให้เครื่องยังทำงานได้ดีอยู่ก็ตาม เพราะเมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด การตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง หากองค์กรหรือบริษัทใด มีการดูแลรักษาลิ้นชักเก็บเงินสดที่ถูกต้อง รับรองว่า cashdrawer ของท่านจะมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างแน่นอน