HARDWARE POS PC SET 2 ECO 9,900 บาท

HARDWARE POS PC SET 2 ECO 9,900 บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์บาร์โค้ด โปรแกรมขายหน้าร้าน ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

โปรแกรมขายสำหรับ ลิ้นชักเก็บเงินสด ( Cash Drawer )

                แวดวงธุรกิจการค้าที่มีการแข่งขันสูงและมีผลกำไรเป็นเป้าหมายสำคัญ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างร้านและร้านสะดวกซื้อมุ่งหวังเก็บเงินในรูปของเงินสด และรักษาไว้อย่างดีในลิ้นชักเก็บเงิน (cashdrawer) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดูแลรักษาเงินสดได้เป็นอย่างดี การเลือกใช้เครื่องเก็บเงินที่ดี ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำคัญที่ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน ในวันนี้จึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเจ้าของธุรกิจต้องรู้เมื่อท่านจะเลือกใช้งาน

                โปรแกรมแรกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งคือโปรแกรมหน้าร้านขายของ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคิดเงิน ตรวจเช็คคุมสต็อกสินค้า เก็บข้อมูลประเภทของสินค้า ข้อมูลลูกค้า บันทึกรายรับรายจ่าย ออกใบกำกับภาษี ออกใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงิน เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมรอบจักรวาลที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้มากมายที่ออกแบบโดยคนไทย ซึ่งจะต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสม ช่วยให้ระบบการคิดเงินมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น สัมพันธ์กับระบบลิ้นชักเก็บเงินสด อย่างแยกไม่ได้เลยทีเดียว

                โปรแกรมถัดมาคือ โปรแกรมตัวอ่านบาร์โค้ด ซึ่งใช้สำหรับการสั่งการให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านข้อมูลสินค้า ซึ่งตัวเครื่องจะใช้หลักการ ฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค๊ดเปลี่ยนปริมาณแสงที่สะท้อนกลับมาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้ากลายเป็นข้อมูลที่นำไปใช้งานได้ เมื่อมีตัวอ่านบาร์โค้ดแล้วก็ต้องมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ที่สามารถปริ้นใบเสร็จ หรือเอกสารสำคัญทางธุรกิจ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนี้จะมี 2 ประเภท คือ แบบ Termal Transfer คือระบบใช้หมึกพิมพ์ และแบบ Direct Termal ซึ่งไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์ แต่ใช้หัวพิมพ์พิมพ์โดยตรงไปที่สติกเกอร์ได้ทันที ใช้ระบบสั่งการควบคู่กับโปรแกรมลิ้นชักเก็บเงินเช่นกัน

                จะเห็นได้ว่าระบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และประมวลผลไปสู่การคำนวณรายละเอียดของสินค้าที่เกิดการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นตัวข้อมูลของสินค้า ราคา ชนิดสต็อกสินค้า ประเภทสินค้า รวมถึงโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่าง ๆ ยิ่งในห้างร้านที่มีขนาดใหญ่โปรแกรมเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญและผู้ประกอบการจะต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียด หมั่นอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ

                โปรแกรมหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณเงินหรือระบบลิ้นชักเก็บเงิน (cashdrawer) หากผู้ประกอบการศึกษาให้ดี และใส่ใจในรายละเอียดจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของท่านก้าวหน้า เงินทองผลกำไรและเงินสดจะได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้องพะวงกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบหรือโปรแกรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงต้องหมั่นดูแลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอเมื่อเห็นว่าระบบอาจเริ่มมีปัญหา เพราะหากไม่ดูแลเอาใจใส่อาจเกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตส่งผลต่อธุรกิจของท่านได้ หวังว่าบทความนี้จะได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ประกอบการได้เหลียวมองดูระบบเหล่านี้และจัดการให้ได้มาตรฐาน เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจของท่านเอง เพราะระบบที่ดี ย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดีนั่นคือผลประกอบการที่ดีธุรกิจของท่านเอง