บาร์โค้ดช่วยให้งานรวดเร็ว ประหยัดทั้งคนและเวลา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดช่วยให้งานรวดเร็ว ประหยัดทั้งคนและเวลา

             หลาย ๆ คนคงจะคุ้นตากับเครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ แต่หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการตัวช่วยดี ๆ สักเครื่องไว้ใช้งานแล้ว การมีเครื่องอ่านดี ๆ สักเครื่องก็จะช่วยให้งานการตรวจนับสินค้า จัดเก็บสินค้าคงคลังและงานตรวจนับทางบัญชีเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของสินค้า โดยใช้รหัสเลขฐานสองซึ่งอยู่ในรูปแบบแถบสีดำและขาวสลับกัน โดยมีความกว้างของแถบแต่ละเส้นที่แตกต่างกัน ขึ้นกับตัวเลขที่กำกับแถบสีขาวดำนั้น ๆ ที่แสดงผลตัวเลขอยู่ด้านล่างของแท่งรหัส การอ่านข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะอาศัยหลักของการสะท้อนแสง โดยฉายแสงที่เกิดจากรังสีอินฟราเรดลงบนรหัสแท่ง จากนั้นเครื่องจะอ่านข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีการลงโปรแกรมการอ่านได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการกดปุ่มออกคำสั่งที่แป้นพิมพ์อีก ซึ่งวิธีการอ่านนี้เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับความนิยมในการใช้งานไปทั่วโลก การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง บาร์โค้ด ของสินค้าถือเป็นวิธีการที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือสูงและยังสะดวกรวดเร็วมากอีกด้วย
โดยระบบของรหัสแท่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ EAN หรือ European Article Number มีการเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มักแบ่งออกตามจำนวนตัวเลขหลัก โดยส่วนมากจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ แบบ EAN-8 นิยมใช้กับธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลมากนัก แบบ EAN-13 ที่จะมีการระบุข้อมูลของสินค้ามากขึ้น แบบ EAN-13+12 เป็นการเพิ่มข้อมูลจากแบบ EAN-13 เดิม และแบบ EAN-13+5 เป็นการเพิ่มข้อมูลที่มากที่สุดในระบบนี้
โดยในประเทศไทยนั้นนิยมใช้ระบบ EAN-13 มากที่สุด โดยการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถจำแนกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
- 885 หรือตัวเลข 3 หลักแรกเป็นเลขรหัสของประเทศไทย
- 1234 หรือตัวเลข 4 ตัวถัดมาเป็นการแสดงรหัสของโรงงานที่ผลิต
- 56789 หรือตัวเลข 5 ตัวถัดมาเป็นการแสดงรหัสของสินค้านั้น ๆ (เป็นข้อมูลที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดว่าใช้กับสินค้าใด)
- 8 หรือตัวเลขหลักสุดท้าย ซึ่งใช้เป็นตัวเลขตรวจสอบว่าเลข 12 หลักข้างหน้านั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตัวเลขสุดท้ายนั้นสำคัญมาก เพราะหากผิดจะทำให้ไม่สามารถอ่านรหัสที่เหลือได้เลย
เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ดีควรมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเครือข่ายของ รหัสแท่ง จากทั่วโลก เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลจากสินค้าต่าง ๆ ได้ทั่วโลก โดยไม่มีความผิดพลาดและยังสะดวกรวดเร็วสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าได้ทันทีอีกด้วย ดังนั้น ในการเลือกเครื่องอ่านจึงควรดูความสอดคล้องในการอ่านรหัสที่ต้องการ รูปแบบของรหัสที่อ่านได้ รวมถึงขนาดของรหัสที่เครื่องสามารถอ่านได้อีกด้วย