Mobile Scanner-เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือพกพาCONTACT US

GENIUS GROUP
44 SOI  187 RAMKHAMHAENG RD. MINBURI BANGKOK , THAILAND 10510

                                                                                                                                                           


Mobile Scanner-เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา

  • DSIC DS4- Mobile Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
    0.00 ฿
    0.00 ฿

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 

มีหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกับคีย์บอร์ด แต่จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป คือ ความสามารถในการประมวลผล เมื่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่แปลงค่าให้เป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร แล้วปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ทำให้เราอ่านเข้าใจ เครื่องยิงบาร์โค้ดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวดเร็ว แม่นยำ แทนการใช้แรงงานคนพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ลดการเกิดข้อผิดผลาด ความล่าช้าได้อย่างดีเยี่ยม

Handheld Scanner มีหลายประเภทให้เลือกทั้งแบบ เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย, เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสายและ เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ การเลือกซื้อ จำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบของข้อมูลบาร์โค้ดที่เราจะนำเครื่องไปใช้งาน เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานในรูปแบบนั้นๆได้ ซึ่งบาร์โค้ดส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 แบบ คือ บาร์โค้ดแท่งแบบ 1 มิติ (1D) และ บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ (2D)

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีกี่ประเภท ความแตกต่างของบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1 มิติ 1D Barcode Scanner มักใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ตาม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เป็นสินค้าที่เราใช้สอยอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบาร์โค้ดแบบ 1D มีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณการเก็บข้อมูลในแท่งบาร์โค้ด เมื่อแท่งข้อมูลแนวนอนกว้างขึ้น จึงทำให้เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้ครอบคลุม เหมาะกับการเก็บตัวเลขสินค้า เก็บชื่อผลิตภัณฑ์ หรือ การเก็บ Serial Number เป็นต้น

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ 2D Barcode Scanner ถูกนำมาทดแทนข้อด้อยของบาร์โค้ดแบบ 1D ซึ่งบาร์โค้ดแบบนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน จึงทำให้เก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากกว่า บาร์โค้ดที่อยู่ในลักษณะของรูปแบบนี้ เช่น QR Code, Data Matrix, PDF417 และอื่นๆ

 เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ

ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับบริษัทที่กำลังเริ่มต้นและบริษัทขนาดใหญ่ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ในสมัยก่อน พวกเขาต้องใช้เอกสารในรูปแบบของกระดาษเป็นจำนวนมหาศาล การเก็บข้อมูลในรูปแบบของการเขียนหรือกรอกผ่านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เสียเวลาและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

ด้วยเหตุนี้ เครื่องสแกนบารโค้ดจึงได้ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่องของการเก็บข้อมูลผ่านการสแกนบาร์โค้ดทั้ง แบบหนึ่งมิติและแบบสองมิติ เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า AIDC (ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูล) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่น่าเชื่อถือ