ติดตั้งชุด POS ให้ธุรกิจร้านเสื้อผ้า และสอนการใช้งานโปรแกรม

สำหรับในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนั้น แน่นอนว่าสิ่งสำคัญนั้นมันก็มีอย่างหลายๆ เรื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในร้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีภายในร้าน ข้อมูลสต๊อกสินค้า หรือข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น และเมื่อเห็นที่เรายกตัวอย่างไปนั้นแน่นอนว่าหากมีเครื่องทุ่นแรงก็คงจะดี อย่างเช่น เครื่องคิดเงิน หรือ เครื่อง POS เป็นต้น ซึ่งเราจะยกตัวอย่างของร้านที่จำหน่ายเครื่องแกงแม่อารมณ์นั้นก็เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจของเขาให้มีความสะดวกสบายขึ้นด้วย

เพราะเมื่อทางบริษัทเราได้เข้าไปแนะนำในเรื่องของการใช้โปรแกรมชุดPOS และเครื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบันทึกเงินสด ลิ้นชักเก็บเงิน หรือตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ด เป็นต้น จนเข้าใจระบบการทำงานนั้น ทางลูกค้าก็สามารถตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้าที่ทางร้านจำเป็นจะต้องใช้ได้ภายในวันนั้นกับเซลของบริษัทเราเลย ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะมีเครื่องที่ดี มีอุปกรณ์ที่มีศักยภาพมากแค่ไหน แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถใช้เครื่องต่างๆ ได้เป็นนั้นอย่างไรเสียลูกค้าก็คงจะไม่ซื้อ

                                                          

           เพราะด้วยชุดโปรแกรม POS คือโปรแกรมขายหน้าร้านและอุปกรณ์สำหรับบริหารร้านค้า ซึ่งได้มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้รวมกัน ทำให้การขายสินค้ารวดเร็วและง่ายขึ้นมาก ที่สำคัญคือลดความผิดพลาดในการขายสินค้านั่นเอง ซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกิจค้าขาย เนื่องจากหากมีการคิดเงินผิดพลาด หรือนับสต๊อกผิดพลาดก็ย่อมเกินความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน และแน่นอนว่า เครื่อง POS จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้อย่างแน่นอน