วิธีการ Add ข้อมูล สินค้า

VDO แนะนำวิธีการ Add ข้อมูล สินค้า

 ขั้นตอนการ การเพิ่ม ข้อมูลสินค้า เข้าสู่ระบบ Stock FREE

  Function คัดลอก สินค้า
  Function ลบ หมวดหมู่สินค้า
  Function เปิด ปิด การใช้งานสินค้า