วิธีการ Add ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

VDO แนะนำวิธีการ Add ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

 ขั้นตอนการ แบ่ง หมวดหมู่สินค้า เพื่อแยกหมวดหมู่สินค้า เราสามารถแยกหมวดหมู่ได้ไม่จำกัด

  Function คัดลอก หมวดหมู่สินค้า
  Function ลบ หมวดหมู่สินค้า
  Function เปิด ปิด การใช้งานหมวดหมู่สินค้า