VDO คู่มือการใช้งาน STOCK FREE

จุดประสงค์การใช้งานของโปรแกรมนี้
  - ใช้บาร์โค้ดในการควบคุม การเบิกเข้าออกของสินค้า 
  - เพื่อดูจำนวนสินค้า ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  - เพื่อปรับ สินทรัพย์เราให้ตรงกับ สถานที่ที่สินทรัพย์นั้นอยู่จริง

 

ประโยชน์ของโปรแกรม STOCK FREE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร สต็อค

มีความสามารถในการควบคุม, บริหาร และจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการตรวจเช็คสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรมนี้ คือ

 - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
 - ลดเวลาการทำงาน
 - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
 - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
 - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด
 - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

  

ความสามารถของโปรแกรม STOCK FREE: Version 1.0 ( Small Function )
  - เป็นระบบการทำงานแบบ Batch File ( Offline )
  - Import ข้อมูลตั้งต้นระบบด้วย File Excel ได้ 
  - สามารถเช็คสินทรัพย์ได้ว่าอยู่ที่ไหน 
  - ระบบสามารถ พิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อนำมาติดสินทรัพย์ 
  - เก็บประวัติการเคลื่อนย้านสินทรัพย์ 
  - ทำงานกับอุปกรณ์ต่อพวง เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
   

ระบบรายงาน
  - รายงานตำแหน่ง Location ของสินทรัพย์ 
  - รายงานสินทรัพย์ ที่อยู่ไม่ตรงตำแหน่ง
  - รายงานสินทรัพย์ ที่หาย
  - รายงานประวัติการย้าย สินทรัพย์
  - รายงานข้อมูล Asset

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานกับระบบ STOCK FREE
  - เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX EZ120 ( ใช้สำหรับพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด ติดที่ทรัพย์สิน ) 
  - สติกเกอร์บาร์โค้ด Foil หรือ PP ( ใช้สำหรับทำ Tag ติดที่ Asset )
  - ริบบอนบาร์โค้ด ควรเป็น ริบบอนชนิด Resin เพื่อความทนทานในการพิมพ์ ข้อความ และ บาร์โค้ด บน Tag 
  - เครื่องสแกนบาร์โค้ด Mobile Handheld ( ใช้สำหรับสแกนบาร์โค้ด เพื่อเช็ค Asset ในสถานที่ต่างๆ ) 

 

ข้อดีของการใช้งาน โปรแกรม STOCK FREE ( Small )
  - ลดเวลาการทำงาน จากการจดเป็นเอกสาร เป็นระบบ บาร์โค้ด โดยใช้ เครื่องสแกนบาร์โค้ด
  - สามารถ พิมพ์ Report เพื่อเช็คความถูกต้องได้
  - สามารถ ดูประวัติ ย้อยหลังได้