รวดเร็ว สะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจด้วยลิ้นชักเก็บเงินสด

รวดเร็ว สะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจด้วยลิ้นชักเก็บเงินสด

                ลูกค้าในปัจจุบันมักคาดหวังกับการบริการที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการหรือเจ้าขององค์กรใด ๆ ว่าจะได้รับการดูแลและตอบสนองความต้องการของตัวเองให้มากที่สุด สูงที่สุด เป็นการบ้านที่ทางผู้ให้บริการ หน่วยงาน องค์กรที่ทำธุรกิจต่าง ๆ จำต้องคำนึงถึงอย่าสม่ำเสมอและขึ้นใจว่าแม้เพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การให้บริการเช่นการชำระค่าใช้จ่ายก็ดีจะเป็นเช่นไรหากเรามีอุปกรณ์ที่ครบครันที่ช่วยให้ขั้นตอนในการบริการลูกค้ารวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องมือที่ตอบโจทย์การบริการ

                เจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่จำเป็นต้องให้บริการลูกค้าจะเข้าใจถึงระบบ POS ( Point of Sale) เป็นอย่างดี ซึ่งระบบนี้คือระบบการขายหน้าร้าน การเลือกจุดขายหรือจุดชำระเงิน นั่นเอง โดยอุปกรณ์ที่เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการให้บริการที่เกิดประสิทธิภาพรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อมาชำระเงินก็คือ เครื่องมือที่ใช้ให้บริการ รวมทั้งลิ้นชักเก็บเงิน (cashdrawer) ด้วยเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้จะเข้ามาช่วยให้การเลือก Point of sale ของตัวองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

                การเลือกอุปกรณ์ลิ้นชักเก็บเงิน (cashdrawer) สำหรับองค์กรสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของความถี่ในการใช้งาน (Traffic) จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ด้วย อุปกรณ์ฯเองมีให้เลือกมากมายหลายแบบ เช่น มีช่องเก็บเงิน 4 ช่อง, 5 ช่อง, 6 ช่อง, มีรูปทรงบางเป็นพิเศษ หรือเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถที่ต่อพ่วงกับเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ (Slip Printer) ได้ทันที โดยรุ่นหลังจะเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดสำหรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ

                จะเห็นได้ว่าองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในการสร้างความแตกต่างในด้านบริการหรือตัวผลิตภัณฑ์เองให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่ตัวลูกค้า ให้เกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะความเชื่อใจ (Trust) ในการบริการมีค่ามากและซื้อไม่ได้ด้วยเงิน ดังนั้น เครื่องมือต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นสูงสุดในการสรรหาและคัดเลือกนำเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวองค์กรเองที่สุดไม่เว้นแม้กระทั่งลิ้นชักเก็บเงินเอง

                หากเรามององค์กรในมุมมองของลูกค้าแล้ว เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการใช้บริการตั้งแต่ลูกค้าเปิดประตูเข้ามาจนถึงการชำระค่าใช้จ่ายนั้น เราในฐานะลูกค้าก็จะคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ ประตูด่านสุดท้ายก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจกลับมาหาเราอีกครั้ง ก็คือ จุดชำระเงิน (POS) ดังนั้น เราจึงต้องเลือกเครื่องมือในการบริการให้ดี รวมถึง ลิ้นชักเก็บเงินด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้บริการกลับไปอย่างมีความสุข