ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ด

ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ด

     ในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ นั้น สติกเกอร์บาร์โค้ดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการดังกล่าว

     แต่การที่สติกเกอร์บาร์โค้ดจะเกิดขึ้นมาได้นั้น เราจำเป็นต้องมีการพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อสร้างบาร์โค้ดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ต้องการ ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาดูกัน ว่ากว่าที่สติกเกอร์บาร์โค้ดชิ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้มีกระบวนการอย่างไรบ้าง

     การที่จะพิมพ์บาร์โค้ดขึ้นมาได้ อย่างแรกที่ต้องมี ก็คือ โปรแกรมสำหรับพิมพ์บาร์โค้ดปัจจุบันมีโปรแกรมประเภทนี้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในรูปของตัวฟรีและตัวเสียเงิน ให้ผู้ที่ตคิดจะพิมพ์บาร์โค้ดได้ดาวน์โหลดมาใช้กัน แต่ถ้าใครที่ไม่อยากดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต เนื่องจากกลัวว่าจะมีไวรัสก็สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน อย่าง Microsoft Excel ในการจัดพิมพ์บาร์โค้ดได้เช่นกันและอีกสิ่งหนึ่ง ที่ผู้จัดพิมพ์บาร์โค้ดทุกคนต้องมี ก็คือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับใช้พิมพ์บาร์โค้ดให้ออกมาในรูปของสติกเกอร์บาร์โค้ดรูปแบบต่าง ๆ

     กล่าวถึงสิ่งจำเป็นสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดกันไปแล้ว ทีนี้ เราจะมาเข้าเรื่องกันว่าบาร์โค้ดมีวิธีการพิมพ์อย่างไร ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ดต้องเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับทำบาร์โค้ด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ก็คือ ข้อมูลทั้งหมดของคนหรือสินค้าที่จะทำบาร์โค้ดประจำตัวนั่นเอง

     เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อมา ก็คือ ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนเป็นรหัส (Code) ลงบนโปรแกรมที่ใช้สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด โดยข้อมูลของคนหรือสินค้าที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้บาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมามีตัวเลข แถบรหัสที่แตกต่างกันและสติกเกอร์บาร์โค้ดนั้นแหละที่จะบ่งบอกข้อมูลทั้งหมดของคนหรือสินค้าที่ได้พิมพ์ลงไป เมื่อทำการพิมพ์บาร์โค้ดออกมาให้อยู่ในรูปของกระดาษ ฉลากหรือบัตรแล้ว เวลานำบาร์โค้ดนั้นไปเข้าเครื่องอ่าน ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ก็จะปรากฏบนคอมพิวเตอร์ทันที เพราะฉะนั้น ขั้นตอนการคีย์รหัสบาร์โค้ดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้ายคีย์ผิดแม้แต่ตัวเดียว นั่นหมายถึงปัญหาใหญ่ที่ต้องมาไล่ตามแก้อีกยาวเลยทีเดียว

     เมื่อคีย์รหัสบาร์โค้ดเสร็จ แล้วกดปุ่มประมวลผลแล้ว รูปร่างหน้าตาของบาร์โค้ดที่ได้ก็จะปรากฏผ่านทางโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำ ก็คือ สั่งพิมพ์บาร์โค้ดนั้นด้วยคำสั่ง Print เพื่อให้บาร์โค้ดที่ได้ถูกพิมพ์ลงบนวัสดุที่ต้องการ เช่น กระดาษ พลาสติก เมื่อสั่งพิมพ์แล้ว คอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่งไปยังเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้ทำการพิมพ์บาร์โค้ดออกมา ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ดจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อ กระดาษหรือพลาสติก ถูกตีพิมพ์บาร์โค้ดลงไปแล้วเท่านั้นและเมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นลง เราก็จะสามารถนำสติกเกอร์บาร์โค้ดนั้นไปใช้งานภายใต้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้

      ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ดออกมาใช้งานก็มีอยู่เพียงเท่านี้ อันที่จริงยังมีอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การตกแต่งสติกเกอร์ หรือบัตรบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ แต่ในบางบริษัท บางองค์กร ไม่ได้มีขั้นตอนนี้ จึงไม่ขอนำมากล่าวถึง