เตรียมพร้อมอย่างไรกับการพิมพ์บาร์โค้ด

เตรียมพร้อมอย่างไรกับการพิมพ์บาร์โค้ด

     ปัจจัยที่จะทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามให้เกิดประโยชน์ใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็นนั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด ก็คือ เรื่องขั้นตอนกระบวนการทำงานของอุปกรณ์นั้นว่าเป็นอย่างไร เราจะต้องทราบวิธีและขั้นตอนในการใช้ที่เหมาะสมและถูกต้อง จึงจะทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานให้กับเราได้

     การพิมพ์บาร์โค้ดก็เช่นเดียวกันต่อให้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของเราจะเป็นเครื่องดีมีคุณภาพ สั่งตรงมาจากผู้ผลิตในเมืองนอก ความสามารถของเครื่องจะก้าวล้ำหรือราคาของเครื่องจะแพงแค่ไหนก็ตาม หากเราใช้พิมพ์บาร์โค้ดไม่ถูกขั้นตอน บาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาก็อาจจะใช้งานไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงานซ้ำหลายครั้ง เสียกระดาษไป เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย บางครั้งหากใช้ผิดวิธีผลลัพธ์อาจรุนแรงถึงขั้นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเกิดความเสียหายได้เช่นกัน

     เมื่อซื้อเครื่องมาครั้งแรกเราต้องศึกษาข้อมูลของเครื่องพิมพ์ก่อนว่าประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างและแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร เช่น หัวพิมพ์ ผ้าหมึกที่ใส่แบตเตอรี่ จุดเชื่อมต่อ USB พอร์ต ที่ใส่กระดาษ ฯลฯ และต้องทำการ set up เครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน ก่อนการพิมพ์บาร์โค้ดสิ่งสำคัญ ก็คือ เราจะต้องเช็คความพร้อมของเครื่องพิมพ์ก่อนว่าทุกอย่างอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่ เช่น เสียบปลั๊กหรือแบตเตอรี่ชาร์ตเต็ม เชื่อมต่อเรียบร้อย เปิดเครื่อง กระดาษพร้อม หัวพิมพ์และผ้าหมึกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ฯลฯ

     ก่อนพิมพ์บาร์โค้ดเราจะต้องมีบาร์โค้ดสำหรับเลือกสั่งพิมพ์ก่อน ซึ่งบาร์โค้ดที่จะพิมพ์นี้เราจะต้องเข้าไปออกแบบในโปรแกรมบาร์โค้ดหรือจะเป็นการนำข้อมูลบาร์โค้ดเข้ามาจากโปรแกรมอื่นก็ได้ เช่น excel เป็นต้น และต้องมั่นใจว่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถสั่งพิมพ์จากโปรแกรมบาร์โค้ดได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องงานพิมพ์ของบาร์โค้ด เราควรคลิกคำสั่งพรีวิวเพื่อดูหน้าตาบาร์โค้ดก่อนสั่งพิมพ์ หากยังมีจุดที่จะต้องแก้ไขหรือยังไม่ถูกต้องก็ต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงพรีวิวดูอีกครั้ง เมื่อมั่นใจแล้วจึงสั่งพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดที่เป็นแบบพิเศษ เช่น ทนต่อความร้อนหรือสารเคมี อาจมีราคาสูง การพรีวิวดูให้มั่นใจก่อนพิมพ์จะทำให้ไม่ต้องสูญเสียสติกเกอร์บาร์โค้ดไปโดยไม่จำเป็น

     อุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดด้วย เมื่อซื้อมาใช้ในครั้งแรกหากไม่เคยใช้มาก่อนก็แน่นอนว่าย่อมต้องไม่ถนัดหรือไม่คล่องแคล่วในการใช้งาน วิธีที่จะช่วยได้ก็คือเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานให้ เราควรต้องตั้งใจเพื่อศึกษาถึงวิธีการใช้งานอย่างจริงจัง หากมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ในทุกเรื่องที่อยากรู้ให้เจ้าหน้าที่สาธิตให้ดูทันทีจะทำให้เข้าใจมากกว่าเราต้องมาโทรถามหรือศึกษาเองในภายหลัง และเมื่องานไปบ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญก็จะรู้สึกเองว่าการพิมพ์บาร์โค้ดนั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด