ข้อดีของบริการพิมพ์บาร์โค้ด

ข้อดีของบริการพิมพ์บาร์โค้ด

     สติกเกอร์บาร์โค้ด ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานในบริษัท องค์กร ห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องเผชิญกับสินค้าและคนจำนวนมาก ๆ

     แต่แน่นอนที่สุดว่า สติกเกอร์บาร์โค้ด คงจะไม่สามารถวาด เขียน ขึ้นมาเองได้ เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการพิมพ์บาร์โค้ดด้วยโปรแกรมที่สามารถจัดทำบาร์โค้ดได้ เช่น Microsoft Excel จากนั้นจึงสั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ ในหลาย ๆ บริษัท จึงจำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไว้ใช้งาน แต่ในหลาย ๆ องค์กรที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก การจะสั่งซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมาไว้ใช้งานคงจะเป็นเรื่องที่เปลืองงบประมาณไปโดยใช่เหตุ แถมยังไม่คุ้มทุนอีกด้วย เพราะฉะนั้น การใช้บริการพิมพ์บาร์โค้ดตามร้านข้างนอกจึงเป็นทางเลือกที่ดีพอสมควร

     ปัจจุบันมีร้านที่ให้บริการรับพิมพ์บาร์โค้ดเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พวกบริการพิมพ์บาร์โค้ดเหล่านี้จะมีรูปแบบการทำงาน คือ รับข้อมูลขององค์กรที่ต้องการให้แปลงออกมาในรูปของบาร์โค้ด จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาคีย์ลงในโปรแกรมสำหรับจัดทำบาร์โค้ด แล้วพอได้เป็นไฟล์บาร์โค้ดออกมาแล้วก็จะสั่งพิมพ์ต่อไป ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สำหรับร้านให้บริการพิมพ์บาร์โค้ดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เว้นแต่ถ้าร้านนั้นมีคิวยาวก็อาจจะใช้เวลา 2-3 วัน ในการจัดทำ

     ทีนี้ถามว่าแล้วการพิมพ์บาร์โค้ดโดยจ้างร้านที่ให้บริการ จะดีกว่าพิมพ์เองตรงไหน อันนี้ขอตอบว่า การจ้างร้านที่ให้บริการพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์เอง ซึ่งตามองค์กรใหญ่ ๆ บางครั้งเวลาขององค์กรมีค่ามากกว่าจะมาเสียเวลาพิมพ์บาร์โค้ดเอง ยิ่งองค์กรเล็ก ๆ ที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ การจะมาเสียเวลาพิมพ์บาร์โค้ดเองก็อาจจะทำให้องค์กรต้องเสียผลประโยชน์ที่ควรได้ไปโดยใช่เหตุ ในขณะที่การจ้างพิมพ์แม้จะต้องเสียงบประมาณบางส่วนไป แต่ก็ทำให้เวลาในองค์กรมีเหลือเฟือ สามารถเอาไปใช้พัฒนาส่วนอื่น ๆ ได้อีกมากมาย จนบางทีช่วงเวลาที่เหลือ อาจช่วยทำเงินให้องค์กรได้มากกว่าค่าพิมพ์บาร์โค้ดที่เสียไปด้วยซ้ำ

     ข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ การใช้บริการรับจ้างพิมพ์บาร์โค้ดจะช่วยให้องค์กรประหยัดต้นทุนในส่วนของเครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์ไปได้มากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรเล็ก ๆ ที่มีความต้องการบาร์โค้ดในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับมากมายอะไร การจะซื้อเครื่องพิมพ์มาใช้เองก็อาจจะเปลืองต้นทุนค่าเครื่องและค่าดูแลรักษาไปโดยใช่เหตุ ซึ่งบริการพิมพ์บาร์โค้ดจากข้างนอกจะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้

     ทั้งหมดที่กล่าวมา ก็คือ ข้อดีของบริการพิมพ์บาร์โค้ดหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวองค์กรแล้วว่าจะตัดสินใจใช้บริการพิมพ์บาร์โค้ดจากข้างนอกต่อไป หรือจะซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมาพิมพ์เองต่อไป