ธุรกิจศูนย์อาหารกับลิ้นชักเก็บเงินสด

ธุรกิจศูนย์อาหารกับลิ้นชักเก็บเงินสด

      ธุรกิจที่ต้องรับเงินสดจากลูกค้าทุกวันต้องมีขั้นตอนในการรับจ่าย หยิบเงินทอน นับเงินเก็บและนับเงินส่งให้ลูกค้านั้น การมีที่เก็บเงินที่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้สามารถเก็บเรียงธนบัตรหรือเหรียญได้ง่าย เมื่อจะหยิบจับเพื่อทอนหรือนับเงินส่งให้กับลูกค้าก็สามารถทำได้ง่ายและมีโอกาสในการเกิดความผิดพลาดน้อย ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ในการช่วย นั่นก็คือลิ้นชักเก็บเงินสดนั่นเอง

    ปกติที่เราเห็น cashdrawer กันจนชินตาก็จะเป็นตามร้านสะดวกซื้อหรือธนาคาร ที่เมื่อเราลูกค้าทำการจ่ายเงิน แคชเชียร์หรือพนักงานเมื่อรับเงินแล้วก็จะนับแล้วจัดเรียงธนบัตรแต่ละประเภทลงไปในช่องอย่างถูกต้อง และหากต้องทอนเงิน พนักงานก็จะหยิบเงินทอนจากแต่ละช่องนั้นนับอีกครั้งและส่งเงินทอนให้เรา ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาไม่นานนัก เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น นั่นก็เป็นเพราะอุปกรณ์อย่างลิ้นชักเก็บเงินสดที่ช่วยให้เงินถูกเก็บเข้าช่องอย่างเป็นระเบียบ หยิบทอนง่ายและสะดวกเมื่อต้องนับยอดรวมหลังสิ้นวันหรือเมื่อปิดร้าน ธุรกิจศูนย์อาหารก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ต้องมีการรับเงินสดจากลูกค้าทุกวันและเป็นปริมาณมากด้วย

        ธุรกิจศูนย์อาหารจะเป็นการให้แลกบัตรหรือคูปองเพื่อให้ลูกค้านำบัตรหรือคูปองนั้นเพื่อไปซื้ออาหารในแต่ละร้าน ลูกค้าจะต้องนำเงินสดมาแลกบัตรหรือคูปองก่อน นี่คือขั้นตอนแรกที่ธุรกิจจะต้องรับเงินสดจากลูกค้า เมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเรียบร้อย ก็จะนำบัตรหรือคูปองที่มีเงินเหลืออยู่นั้นมาแลกเป็นเงินสดคืนที่จุดแลกคูปอง นี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่พนักงานจะต้องดูมูลค่าที่เหลือของบัตรหรือคูปองและหยิบนับเงินสดคืนให้กับลูกค้าไป หากจุดรับแลกคูปองมีอุปกรณ์ที่เป็นลิ้นชักเก็บเงินสดก็จะช่วยให้ทั้งขั้นตอนของการรับแลกและคืนคูปองนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ขึ้น ลูกค้าจะไม่ต้องยืนต่อคิวนาน เพราะพนักงานสามารถรับเงิน จัดเรียง หยิบนับเงินทอน จากลิ้นชักที่มีช่องแยกเพื่อวางธนบัตรและเหรียญแต่ละประเภทอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความผิดพลาด  นอกจากนั้นการใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดนั้นยังเป็นการช่วยให้เงินสดอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีกุญแจไว้ล็อค หากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องไปเข้าห้องน้ำหรืออยู่ในช่วงพักระหว่างวันก็สามารถที่จะล็อคกุญแจไว้ก่อนได้

     เมื่อถึงเวลาปิดบริการศูนย์อาหารต้องนับเงินสดที่ได้รับมาตลอดวันเพื่อสรุปยอด ก็สามารถหยิบนับจาก cashdrawer โดยนับธนบัตรที่แยกประเภทไว้เรียบร้อยแต่ละช่องได้ง่ายและสะดวก ทำให้ไม่เสียเวลา สรุปยอดได้ง่าย พนักงานก็ทำงานเสร็จเร็วขึ้น