โปรแกรมที่ใช้งานกับลิ้นชักเก็บเงินสด

โปรแกรมที่ใช้งานกับลิ้นชักเก็บเงินสด

 

       ลิ้นชักเก็บเงินสดช่วยให้ธุรกิจที่มีหน้าร้านที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าและรับชำระเป็นเงินสดให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลิ้นชักเก็บเงินสดอย่างที่หลายคนทราบดีว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การจัดเก็บเงินนั้นเป็นระเบียบเพราะภายในลิ้นชักจะมีช่องแยกเพื่อใส่ธนบัตรแต่ละประเภทและยังมีช่องเล็กแยกไว้ใส่เหรียญแต่ละประเภทอีกด้วย ช่วยให้การหยิบนับเงินเพื่อทอนลูกค้าหรือหยิบนับเมื่อต้องการสรุปบัญชีรายวันเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

      ลิ้นชักเก็บเงินสดสามารถนำมาใช้ในธุรกิจได้ 2 แบบ แบบแรก คือ เป็นการใช้ลิ้นชักเก็บเงินสด หรือ cashdrawer เพื่อเก็บวางเรียงเงินสดให้เป็นระเบียบและเพื่อให้เงินนั้นมีความปลอดภัยเพราะลิ้นชักจะมีกุญแจที่สามารถล็อคไว้ได้ด้วย การใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดด้วยวัตถุประสงค์นี้จะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินสดเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

      ส่วนการใช้ cashdrawer ในธุรกิจอีกแบบคือต้องการใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเพื่อให้สามารถใช้งานในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลิ้นชักเก็บเงินสดแบบที่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นนี้จะต้องเป็นแบบที่ใช้ไฟฟ้าและต้องมีพอร์ตเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย

      cashdrawer ที่ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นเช่นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฮารด์แวร์อีกชิ้นหนึ่งที่เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเพื่อให้สามารถสั่งงานอุปกรณ์ให้ทำงานตามที่เราต้องการได้ แต่หากเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่มีช่องเพื่อเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินสดการใช้งานลิ้นชักนั้นทุกครั้งที่พิมพ์ใบเสร็จเรียบร้อยลิ้นชักก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

     โปรแกรมที่ใช้กับลิ้นชักเก็บเงินสดเพื่อสั่งให้ลิ้นชักทำงานตามขั้นตอนที่เราต้องการนั้นมีทั้งแบบที่เป็นโปรแกรมขายสำเร็จรูป ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมแบบครบวงจรที่ใช้เพื่อบริหารจัดการธุรกิจที่มีหน้าร้าน ลูกค้าสามารถซื้ออุปกรณ์ทั้งเซ็ตและโปรแกรมเพื่อทำงานด้วย นอกจากโปรแกรมแบบที่มีขายสำเร็จรูป ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งที่ต้องการขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเฉพาะเจาะจงก็สามารถจ้างบริษัทเพื่อเขียนโปรแกรมสั่งงานการทำงานของลิ้นชักเก็บเงินสดเป็นพิเศษโดยเฉพาะขึ้นมาก็ได้

    โปรแกรมแบบสำเร็จรูปทั่วไปที่ใช้เพื่อสั่งงานให้ลิ้นชักเก็บเงินสดทำงานอย่างที่เราต้องการนั้น โดยมากจะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ลิ้นชักสามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนขบวนการต่าง ๆ ยกตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจร้านสะดวกซื้อ โปรแกรมการทำงานของลิ้นชักนั้นจะสั่งให้ลิ้นชักเปิดก่อนหรือหลังพิมพ์ใบเสร็จแล้ว เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังสามารถให้โปรแกรมสั่งงานให้ลิ้นชักเก็บเงินสดเปิดเด้งออกมาเมื่อเรากดที่แป้นคีย์บอร์ดได้ด้วย