ขั้นตอนการทำงานของลิ้นชักเก็บเงินสด

รู้ขั้นตอนการทำงานของลิ้นชักเก็บเงินสด

      ธุรกิจที่มีหน้าร้านเพื่อขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่ได้รับเงินจากลูกค้าเป็นเงินสดนั้น การมีอุปกรณ์เพื่อช่วยเรียงเก็บเงินสดแยกประเภทตามธนบัตรและเหรียญไว้อย่างเป็นระเบียบ มีช่องแยกเพื่อให้จัดเรียงเก็บได้ง่ายและถึงเวลาที่จะต้องหยิบทอนเงินก็ง่ายและรวดเร็วด้วยนั้น ก็น่าจะดีไม่น้อยอุปกรณ์ที่ว่านี้ ก็คือ ลิ้นชักเก็บเงินสดนั่นเอง มีธุรกิจเป็นจำนวนมากในปัจจุบันที่หันมาใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดนี้ 

     ลิ้นชักเก็บเงินสด ไม่เพียงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การจัดเรียงเก็บและหยิบนับเงินในขั้นตอนที่ลูกค้าชำระเงินจะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเท่านั้น แต่เงินสดยังถูกวางเก็บในที่ปลอดภัยเมื่อปิดแล้วสามารถล็อคกุญแจได้ หรือหากต่อเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะล็อคอัตโนมัติเมื่อดันปิดสนิท และลิ้นชักก็จะถูกเปิดอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการสั่งงานจากการคีย์ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ลิ้นชักเก็บเงินสดจึงเป็นสถานที่เก็บเงินสดที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านไว้บริการลูกค้า

    ขั้นตอนการทำงานของลิ้นชักเก็บเงินสดนั้น หากเป็นการใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดเพื่อเก็บเงินสดอย่างเดียว ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนก็มีเพียงแค่การจัดเรียงธนบัตรเมื่อได้รับมาและหยิบทอนเงินลูกค้าเมื่อต้องทอน เมื่อแคชเชียร์จะลุกไปที่ใดก็จะต้องล็อคกุญแจลิ้นชักเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

    แต่หากเป็น cashdrawer ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้การบริการลูกค้าและการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น ก็จะมีขั้นตอนในการทำงานที่เพิ่มเข้ามาลิ้นชักเก็บเงินสดประเภทนี้ โดยมากจะเป็นแบบที่ต้องใช้ไฟฟ้า อย่างเริ่มต้นที่เป็นการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินสดเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมี driver เพื่อลงในคอมพิวเตอร์ พูดให้เข้าใจง่ายก็เหมือนกับทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นรู้จักกับ Hardware ชิ้นใหม่ที่มันจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้วยนั่นเอง ก่อนเริ่มใช้งานจึงต้องลง driver และเสียบสายเชื่อมต่อระหว่างลิ้นชักเก็บเงินสดและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต อาจจะเป็นแบบ USB หรือแบบ Serial ก็แล้วแต่รุ่นของลิ้นชักเก็บเงินสด บางรุ่นก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสองแบบ

     เมื่อเชื่อมต่อ Hardware เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องลงโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานลิ้นชักเก็บเงินสดได้ โดยให้ทำการติดตั้งค่าต่าง ๆ ตามที่เราต้องการให้ cashdrawer ทำงาน เช่น กำหนดคีย์บนคีย์บอร์ดตัวที่จะให้ลิ้นชักเก็บเงินสดเด้งออกมา กำหนดขั้นตอนที่จะทำให้ลิ้นชักเก็บเงินเด้งออกมาเมื่อถึงขั้นตอนที่เราต้องหยิบเงินทอน และเมื่อเราผลักปิดลิ้นชักแล้ว ก็ให้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จทำงานต่อทันที เป็นต้น ลิ้นชักประเภทที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์นั้น ลิ้นชักจะไม่สามารถเปิดออกได้หากการทำงานยังไม่ถึงขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ เช่น หากยังคิดเงินไม่เสร็จทุกรายการ เป็นต้น

     หากธุรกิจเลือกใช้งานลิ้นชักเก็บเงินสดควบคู่ไปกับระบบการจัดการหน้าร้านแบบครบวงจรที่มีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ดก็จะช่วยให้การให้บริการลูกค้านั้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น