ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ด

เรียนรู้ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ดกัน

      การพิมพ์บาร์โค้ดก็มีขั้นตอนในการทำงานเหมือนกับการพิมพ์งานอื่น ๆ ที่หากคนที่ยังไม่เคยพิมพ์ก็จะต้องศึกษาเรียนรู้หลักการพิมพ์และแต่ละขั้นตอนก่อนการลงมือพิมพ์จริง และหากได้ลองพิมพ์งานบ่อย ๆ และหลากหลายรูปแบบก็จะเกิดความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการพิมพ์บาร์โค้ดได้เก่งขึ้น

    เหตุผลที่การพิมพ์บาร์โค้ดมีความสำคัญและความจำเป็นที่เราจะต้องใส่ใจในรายละเอียดการพิมพ์ต้องมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเฉพาะ ไม่ควรใช้เครื่องพิมพ์แบบธรรมดาที่ใช้พิมพ์งานทั่วไปเพื่อมาพิมพ์บาร์โค้ดก็เป็นเพราะบาร์โค้ดเมื่อพิมพ์ออกมา การใช้งานจะต้องนำไปสแกนด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด บาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาจึงต้องมีความคมชัด ติดทนนาน สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดไม่มีปัญหา

    การพิมพ์บาร์โค้ดด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะยังมีข้อดีคือมีความแม่นยำในการพิมพ์ เพราะจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจขนาดของฉลากก่อนพิมพ์งานทุกครั้ง ทำให้งานพิมพ์ที่ออกมาตรงกับฉลากทุกใบที่สำคัญที่สุด ก็คือ การพิมพ์บาร์โค้ดด้วยเครื่องพิมพ์เฉพาะจะมีความเร็วในการพิมพ์ที่สูงกว่าการใช้เครื่องพิมพ์แบบธรรมดา ทำให้รองรับงานพิมพ์เป็นจำนวนมากได้และเสร็จได้ทันเวลาที่ต้องการ

   ก่อนพิมพ์บาร์โค้ดสิ่งสำคัญคือเราต้องศึกษาอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานในการพิมพ์ก่อน ก็คือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เราต้องรู้ว่าเครื่องพิมพ์ของเราเป็นเครื่องพิมพ์แบบไหน เช่น เป็นแบบที่ใช้ผ้าหมึกหรือไม่ใช้ผ้าหมึก เพื่อจะได้เตรียมเครื่องพิมพ์ให้พร้อมก่อนพิมพ์งาน รวมถึงเรื่องของสติกเกอร์บาร์โค้ดที่จะใช้ในงานพิมพ์เป็นประเภทใด

  การพิมพ์บาร์โค้ดนั้นมี 2 แบบ คือ แบบพิมพ์ถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึกและพิมพ์ผ่านความร้อนโดยตรง ซึ่งเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะสามารถใช้พิมพ์ได้ทั้ง 2 แบบ การพิมพ์แบบถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึกจะช่วยลดแรงเสียดทานของหัวพิมพ์ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองของงานพิมพ์บาร์โค้ดและมีราคาแพงไม่ให้ต้องสัมผัสกับฉลากบาร์โค้ดโดยตรง ถือเป็นการถนอมหัวพิมพ์ให้ใช้งานได้นานกว่า

  เมื่อเราทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้งานพิมพ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การพิมพ์บาร์โค้ดให้ออกมาทางเครื่องพิมพ์นั้นจะต้องใช้โปรแกรมในการออกแบบและสั่งพิมพ์บาร์โค้ด ผู้ใช้ก็จะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของโปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ดด้วยเพื่อให้พิมพ์บาร์โค้ดได้ถูกต้องตามความต้องการทางธุรกิจ

  เมื่ออุปกรณ์พร้อม โปรแกรมพร้อม ก็ถึงขั้นตอนในการพิมพ์บาร์โค้ด ก่อนสั่งพิมพ์บาร์โค้ดควรกดคำสั่งเพื่อพรีวิวดูฉลากก่อนว่าใช่ในแบบที่เราต้องการ เพราะหากส่งพิมพ์ไปแล้วไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ เสียค่าใช้จ่ายค่าสติกเกอร์บาร์โค้ดที่หากเป็นฉลากแบบพิเศษ เช่น เป็นสีหรือเป็น Semigross หรือ Thermal Transfer ซึ่งมีราคาแพง