การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงกับอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

 

     การรดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงกับอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

    เป็นเรื่องแน่นอนที่ว่าหากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เรามีการดูแลรักษาอย่างดี ใช้งานอย่างถูกวิธี รวมทั้งยังมีการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนั้น อุปกรณ์หรือเครื่องใช้นั้นก็จะอยู่กับเราไปได้ยาวนาน มีอายุการใช้งานที่คงทนขึ้น ทำให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้นั้น

    โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์อย่างเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์เฉพาะเพื่อใช้ในงานธุรกิจพิมพ์บาร์โค้ดเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีการผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีที่พิเศษ เพื่อให้เครื่องพิมพ์มีคุณภาพดีสามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้มีความชัดเจน คม สามารถอ่านด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้โดยไม่มีปัญหาติดขัด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีคุณภาพดีจึงมักมีราคาแพง อย่างเช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันในวงการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อให้การใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ต้องลงทุนสูงนี้คุ้มค่า การใช้งานเครื่องพิมพ์จึงควรใช้งานอย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ การตั้งวางเครื่องพิมพ์ต้องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งการหมั่นดูแลรักษาเครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อ ก็จะทำให้เราสามารถใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้คุ้มค่า ยาวนานและคงทนอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้

    สำหรับการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้น หลังจากใช้งานมายาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เมื่องานพิมพ์เสร็จควรปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องพัก ไม่ควรเปิดสวิตซ์เครื่องทิ้งไว้โดยไม่ใช้พิมพ์ ในขณะใช้งานต้องคอยหมั่นสังเกตว่าผ้าหมึกหรือกระดาษนั้นต้องอยู่ในที่ที่พร้อมก่อนพิมพ์ ไม่สั่งพิมพ์โดยที่ยังไม่ได้ใส่ผ้าหมึกหรือกระดาษ เพราะหากทำบ่อย ๆ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้

    นอกจากนั้นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดในขณะที่ใช้งานจะมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและขั้นตอนการพิมพ์งานก็เกิดความร้อนขึ้นด้วย ดังนั้น การตั้งวางเครื่องพิมพ์ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ตั้งอยู่ชิดติดผนังมากจนเกินไปหรือตั้งติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ อุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็ควรใช้ให้ถูกประเภทกับเครื่องพิมพ์ด้วย

   เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX เมื่อซื้อจะมีช่วงรับประกันที่ทางบริษัทจะเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ วิธีนี้การซ่อมบำรุงเป็นประจำนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและหลังจากที่หมดช่วงเวลาของการรับประกันไปแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกทำสัญญาซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเป็นรายปีกับบริษัทต่อเนื่องไปได้เช่นกัน ในขั้นตอนของการซ่อมบำรุง บริษัทจะส่งช่างเข้ามาเพื่อตรวจสอบดูสภาพความเรียบร้อยของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดว่ามีอะไหล่ชิ้นใดที่เกิดการชำรุดหรือใกล้จะชำรุดหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนแล้วหรือไม่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างก็ควรต้องเปลี่ยนตามคำแนะนำของช่าง เพื่อให้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของเราสามารถทำงานพิมพ์ให้เราได้อย่างเป็นปกติและถือเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ของเราออกไปได้อีกเป็นปีด้วย