ประโยชน์ใช้สอยของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดและการพิมพ์บาร์โค้ด

ประโยชน์ใช้สอยของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดและการพิมพ์บาร์โค้ด

ปัจจุบันมีบริษัทรับจ้างพิมพ์บาร์โค้ด รับพิมพ์บาร์โค้ดให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดเล็กและยังไม่พร้อมที่จะลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหรือมีระบบพิมพ์บาร์โค้ดไว้ใช้เอง เนื่องจากระบบบาร์โค้ดมีประโยชน์กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ระบบบาร์โค้ดช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดแรงงานได้อีกด้วย
สำหรับบริษัทที่รับพิมพ์บาร์โค้ดจะพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดตามคำสั่งของลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าควรมีความรู้เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดซึ่งมีอยู่หลายประเภท ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการและลักษณะหรือประเภทของสินค้าด้วย สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแบ่งออกเป็น 8 ชนิด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและลักษณะการใช้งาน ดังนี้
- สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน เป็นสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด สามารถใช้งานได้ทั่วไป ใช้สำหรับเก็บข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าใช้กับสินค้าที่มีการเปลี่ยนมือเร็ว ไม่ป้องกันการขูดขีด อยู่ได้ในอุณหภูมิทั่วไป ไม่ร้อนหรือชื้นเกินไป หมึกหลุดร่อนและสติ๊กเกอร์ฉีกขาดง่าย มีราคาถูก มักนิยมใช้กับหมึกริบบอนแวกซ์ เนื่องจากมีราคาถูกเหมือนกัน
- สติ๊กเกอร์ขาวด้านเป็นที่นิยมใช้เหมือนกัน สามารถใช้ได้ในงานทั่วไป ราคาถูก โดยทั่วไปมีคุณสมบัติเหมือนสติ๊กเกอร์แบบกึ่งมันกึ่งด้าน แต่แบบขาวด้านจะไม่มีความมันเงาและนิยมใช้กับหมึกริบบอนแวกซ์เหมือนกัน
- สติ๊กเกอร์ขาวมัน เหมาะสำหรับใช้กับสินค้าที่เน้นความสวยงาม เนื่องจากสติ๊กเกอร์มีความเงามันและทนต่อสภาพความชื้นได้เล็กน้อย นิยมใช้กับหมึกพิมพ์แบบริบบอนแวกซ์และริบบอนแวกซ์/เรซิ่น
- สติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติกใส มีความทนทานสูง ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำได้ดี มีราคาสูง นิยมใช้กับสินค้าที่เน้นความหรูหรา เช่น เครื่องสำอาง ใช้กับหมึกพิมพ์แบบริบบอนแวกซ์/เรซิ่นและริบบอนเรซิ่น
- สติ๊กเกอร์เนื้อ PP Mat เป็นสติ๊กเกอร์ที่ทำจากพลาสติก มีความทนทานสูง ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำได้ดี มีราคาสูง เหมาะกับสินค้าในห้องเย็น และอาหาร นิยมใช้กับหมึกพิมพ์ริบบอนแวกซ์เรซิ่น และริบบอนเรซิ่น
- สติ๊กเกอร์ Direct Thermal สติ๊กเกอร์ตัวนี้มีราคาสูงกว่าสติ๊กเกอร์ตัวอื่น ๆ เนื่องจากไม่ต้องใช้กับหมึกพิมพ์ นิยมใช้กับสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้น เช่น สินค้าบริโภคต่าง ๆ
- สติ๊กเกอร์ฟรอยด์ มีความคงทน ทนความร้อนสูง ทนต่อการขูดขีด นิยมใช้กับสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาว เช่น อุตสาหกรรมเครื่องยนต์และทรัพย์สินต่าง ๆ ใช้กับหมึกพิมพ์แบบริบบอนเรซิ่น
- สติ๊กเกอร์เนื้อขาวนวล มีคุณสมบัติเนื้อเรียบเนียน สวยงาม เหมาะกับงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่มีการสั่งพิมพ์สีจากโรงงาน จะได้สติ๊กเกอร์ที่มีความคมชัด นิยมใช้กับหมึกริบบอนแวกซ์และริบบอนแวกซ์เรซิ่น
การพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสติ๊กเกอร์ที่มีคุณสมบัติต่างกัน ทำให้สติ๊กเกอร์มีอายุการใช้งานที่ต่างกัน ดังนั้น ก่อนการสั่งงานพิมพ์บาร์โค้ดควรศึกษาคุณสมบัติของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแต่ละชนิด เพื่อให้เหมาะกับสินค้า และสภาพแวดล้อมในการใช้งานของเรา