ความอัศจรรย์ของพิมพ์บาร์โค้ด

ความอัศจรรย์ของพิมพ์บาร์โค้ด

               การพิมพ์บาร์โค้ดเปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่สำคัญต่อวงจรการซื้อขายสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลลัพธ์ผ่านหน้าจอ เหมือนกับนำเข้าข้อมูลผ่านการคีย์ เพียงแค่ทำการยิงด้วยเครื่องอ่านไม่ต้องคีย์ผ่านอุปกรณ์อื่น ถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อการวางแผนทั้งในสำนักงานและโรงงานที่นำไปใช้จัดการกับสินค้าจำนวนมาก ที่มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องชนิดและเรื่องของประเภท ตามลักษณะของสินค้าที่มีวางขายโดยทั่วไป จึงต้องใช้ระบบบาร์โค้ด อุปกรณ์ในการอ่านรหัสประจำตัวของสินค้ามาใช้ร่วมกัน เพื่อมอบความสะดวก สบายและประหยัดเวลาในการมาจำแนกประเภท ตรวจเช็คจำนวน ในกระบวนการสั่งซื้อหรือการกระจายสินค้าในโกดังให้มีความรวดเร็ว ทันกาลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลลงระบบของหน่วยงานได้อีกด้วย
การพิมพ์บาร์โค้ดจะมีอุปกรณ์ที่ใช้คู่กัน คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องความสามารถการทำงาน รูปลักษณ์อยู่หลายประเภท ซึ่งแบ่งได้เป็นสามประเภท แต่ในสมัยก่อนจะมีสองประเภท คือ ระบบเซนเซอร์ ที่มาพร้อมแบบปากกา เครื่องอ่านเลเซอร์ เครื่องอ่าน CCD เป็นต้น ประเภทที่สอง เป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างของเครื่องที่ทำให้มีการเรียกง่ายขึ้น เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบด้ามปืน เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดฐาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ล้ำสมัย ทำให้มีคนคิดระบบการแสกนบาร์โค้ดผ่านแอพบนมือถือ แต่ยังไม่ครอบคลุมมาก แต่ก็ถือว่าสร้างความฮือฮาได้มากทีเดียว เพราะหากต่อไปพัฒนาระบบมากกว่านี้ อาจจะไม่ได้เห็นเครื่องแสกนบาร์โค้ดเลยก็ได้ เพราะโทรศัพท์แสนสะดวก เพียงทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาติดตั้งไว้บนมือถือ ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ การจะพิมพ์บาร์โค้ดก็ยังต้องอาศัยเครื่องพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการใช้สำหรับพิมพ์ สติกเกอร์บาร์โค้ดหลักการทำงานก็ไม่ยุ่งยากอะไร สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้ใช้งานครั้งแรก คือ การขาดประสบการณ์ทำให้มีการออกแบบ กำหนดขนาด เลือกรูปแบบผิดพลาด ไม่เหมาะกับตัวสินค้า จึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดมาช่วยอำนวยความสะดวกจัดพิมพ์ให้นั่นเอง เนื่องจากสามารถวิเคราะห์เลือกหาวัสดุที่มีความทนทานมาใช้ในกระบวนการได้อย่างดี จึงเหมาะสมและตอบโจทย์สินค้าแต่ละตัวได้อย่างดี
การพิมพ์บาร์โค้ดมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนจึงต้องอาศัยมืออาชีพมาช่วย แต่ในการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้น ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ เรียนรู้แค่เพียงไม่นานบวกกับไม่ต้องใช้ประสบการณ์ก็ทำออกมาได้ดี ในการแสกนบาร์โค้ดใช้เวลาเพียงไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำ รวดเร็วและสนุก ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลถึงข้อผิดพลาด เนื่องจากเกิดขึ้นได้ยาก แต่การทำบาร์โค้ดสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมาก ๆ อย่างนี้ จึงสมควรใช้บริการมืออาชีพ