เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร

                    ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาพัฒนาสายการผลิตและการจัดการคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้องและตรวจสอบได้ ช่วยยกระดับมาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่นำระบบรหัสบาร์โค้ดมาใช้ระบุเลขหมายของชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ต่าง ๆ ส่วนประกอบแต่จะชิ้นจะมีเลขหมายประจำตัวแตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดซื้อ จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละรายการ ส่งเสริมการทำงานในสายการผลิตให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและง่ายต่อการควบคุมระบบสินค้าคงคลังอีกด้วย การจะออกเลขหมายให้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ จะต้องมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อทำหน้าที่ออกแบบฉลากบาร์โค้ดและสั่งพิมพ์บนกระดาษสติกเกอร์เพื่อติดลงบนสินค้า ซึ่งลักษณะของบาร์โค้ดจะต้องมีความชัดและเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เช่นนั้นเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะอ่านรหัสไม่ได้ การเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะมีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง ใช้ง่ายและดูแลรักษาง่ายด้วย และยังมีความทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานนับว่าคุ้มค่ามาก
เทคโนโลยีบาร์โค้ดมีบทบาทสำคัญในด้านการเก็บข้อมูลของชิ้นส่วนอะไหล่ โดยใส่ชื่อรุ่น ประเภท และรหัสประจำตัวของแต่ละชิ้นส่วน ข้อดีของบาร์โค้ดคือมีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ไม่มาก แต่บันทึกรายละเอียดจำนวนมากได้และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเรียกตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ นับว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าระบบดั้งเดิมที่เคยใช้วิธีตอกตัวอักษรหรือตัวเลขบนชิ้นส่วน ซึ่งนอกจากจะใส่ข้อมูลไม่ได้มากนัก ยังเรียกสืบค้นข้อมูลย้อนกลับจำนวนมากได้ยากกว่าด้วย เห็นได้ชัดว่าระบบบาร์โค้ดมีประโยชน์อย่างสำคัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับ งานพิมพ์จึงต้องมีคุณภาพดี สวยคมชัด อ่านง่าย อธิบายข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งจำเป็นต้องพิมพ์จากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ทำฉลากบาร์โค้ดถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถอ่านข้อมูลทราบว่าผลิตภัณฑ์เกิดจากกระบวนการผลิตว่าใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ประเภทใด ตรวจสอบหมายเลขล็อต หมายเลขประจำตัวอะไหล่ ตลอดจนทราบถึงชื่อผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตได้อีกด้วย
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากประสิทธิภาพสูงและความทนทานมาก เหมาะกับการพิมพ์ฉลากอย่างมืออาชีพซึ่งรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่ไว้วางใจใช้งานในโรงงานต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จุดเด่นสำคัญ คือ การใช้งานง่าย เนื่องจากมีโปรแกรมออกแบบฉลากแถมฟรีไปกับตัวเครื่อง เมื่อทีมพนักงานขายสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้ทดลองสั่งพิมพ์งานจากหน้างานจริง พนักงานจะเข้าใจและใช้อุปกรณ์ได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องเข้าคอร์สฝึกอบรมให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ์มีความยืดหยุ่นอเนกประสงค์ สามารถใช้พิมพ์สติกเกอร์ติดฉลากได้หลายรูปแบบ หัวพิมพ์แท้จากญี่ปุ่นทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ซึ่งสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงัก
ผลิตภัณฑ์สินค้าของ GoDEX แบ่งออกเป็นหลายรุ่น ผู้ประกอบการควรเลือกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รุ่นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างโลหะทนทานเหมาะสำหรับติดตั้งในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ยังมีความละเอียดในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์บาร์โค้ดทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ป้อนกระดาษอย่างแม่นยำไม่ทำให้งานพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจึงพิมพ์ฉลากออกมาเรียบร้อย ลดความสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกริบบอน ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการทำงานอีกด้วย ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์นำเอาระบบบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์และส่งเสริมสายการผลิตได้อย่างครบถ้วนทั้งความรวดเร็ว แม่นยำและทันต่อการแข่งขันของตลาด