ยกระดับธุรกิจส่งผักผลไม้ด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

ยกระดับธุรกิจส่งผักผลไม้เข้าห้างสรรพสินค้าด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

                ผักและผลไม้เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ เนื่องจากสินค้าบอบช้ำและเน่าเสียได้ง่าย กรณีบรรจุหีบห่อไม่ดี หรือขาดความระมัดระวังในการขนส่ง บริษัทจัดจำหน่ายผลไม้ รวมถึงธุรกิจแพ็คผลไม้ส่งเข้าห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศจึงจำเป็นต้องแพ็คสินค้าอย่างพิถีพิถันและขนส่งอย่างระมัดระวัง ระบบบาร์โค้ดเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสินค้าบอบบางประเภทนี้ ระบบบาร์โค้ดทำให้ง่ายต่อการขนส่ง การกระจายสินค้าเป็นไปในระบบอัตโนมัติ มีความรวดเร็วทันเวลา ขจัดปัญหาส่งสินค้าไม่ทันจะทำให้เกิดภาวะขาดทุน นอกจากนั้นยังเกิดประโยชน์ต่อการย้อนกลับของสินค้าอีกด้วย

การขนส่งที่รวดเร็วมีผลกับคุณภาพของผักและผลไม้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีบาร์โค้ดช่วยบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังเกิดความสะดวกในการควบคุมสินค้าคงคลังและสำรองสินค้าไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ ป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต๊อกได้เป็นอย่างดี เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะพิมพ์ฉลากระบุรายละเอียดของสินค้า วันที่หมดอายุ น้ำหนัก ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ทั้งแหล่งของการผลิตและช่องทางการติดต่อ บริษัทจัดจำหน่ายผลไม้และธุรกิจแพ็คผลไม้ควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่ไว้วางใจได้อย่างเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX รุ่นตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้งาน มีให้เลือกหลายรุ่นรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้หลายระดับตั้งแต่ปริมาณพิมพ์ขนาดเล็ก กลางไปจนถึงปริมาณมากต่อวัน

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสามารถพิมพ์งานสติกเกอร์หน้ากว้างสูงสุด 4.25 นิ้ว ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึกหรือแบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ งานพิมพ์รหัสบาร์โค้ดมีความสวยงามคมชัดคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ควรเลือกฉลากที่เหมาะสมมีความแข็งแรงทนทานและทนความชื้นได้ในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับติดฉลากผลแพ็คเกจบรรจุผักและผลไม้ที่แช่เย็นและมีโอกาสสัมผัสความชื้น สำหรับสินค้าประเภทนี้สามารถใช้หมึกริบบอนแบบแว็กซ์และกระดาษสติกเกอร์มาตรฐานที่มีราคาถูก เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป เครื่องพิมพ์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ปรับขนาดความกว้างให้พอดีกับฉลากสติกเกอร์ที่ต้องการได้อัตโนมัติ จึงประหยัดกระดาษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าสำหรับการพิมพ์จำนวนมาก

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX ถือเป็นเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์รองรับงานพิมพ์หลายรูปแบบ ทั้งฉลากบาร์โค้ดและสติกเกอร์ต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมออกแบบฉลากที่แถมฟรีมากับเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างสรรค์สติกเกอร์แสดงข้อมูลของสินค้า สามารถเพิ่มเติมรูปภาพ โลโก้ ราคาและรายละเอียดอื่น ๆ เพียงเครื่องเดียวรองรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ           ในสายการผลิตของโรงงานแผนกผักและผลไม้อาจแยกพื้นที่ออกจากกัน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คด้วย Ethernet เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย USB และ Serial Port ทำให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายเดียวกันสามารถสั่งพิมพ์ฉลากและสติกเกอร์ต่าง ๆ ได้จากเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกัน ทั้งยังเกิดความสะดวกให้ผู้ใช้งานแต่ละเครื่อง