บทความ เครื่องอ่านบาร์โค้ด


 • จำเวลาที่เราไปเดินเลือกซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือกันได้ไหมคะ หากเราหาหนังสือเล่มที่ต้องการไม่เจอก็จะถามจากพนักงาน พนักงานจะเช็คที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ว่ามีหนังสือเล่มที่เราถามถึงอยู่หรือไม่ เมื่อกดเช็คดูที่หน้าคอมพิวเตอร์ พนักงานจะสามารถตอบเราได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้สาขาของเราไม่มีแล้วค่ะ หรือหากมีหนังสืออยู่ พนักงานจะเดินไปหยิบที่ชั้นวางหนังสือในหมวดของหนังสือให้กับเรา เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อหนังสือเล่มไหน ก็เดินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ พนักงานก็จะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงเข้ามาที่บาร์โค้ดที่อยู่ด้านหลังของหนังสือ แล้วก็บอกเราว่าต้องจ่ายเงินเท่าไร เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยเพียงไม่กี่วินาที พนักงานก็นำหนังสือใส่ถุงยื่นให้พร้อมใบเสร็จถือเป็นการเสร็จสิ้นขบวนการขายโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น

 • ก่อนจะมีการนำรหัสบาร์โค้ดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ร้านค้าปลีกและโรงงานต่าง ๆ ต้องใช้พนักงานป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับของและจำหน่ายออก ตลอดจนใช้พนักงานในการเดินนับสินค้าในโกดัง จากนั้นนำมาหักลบกับยอดขายเพื่อทำบัญชีในการคำนวณสินค้าคงเหลือ มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและแรงงานคน ทั้งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือการทุจริตได้ง่าย ในปัจจุบันการตรวจรหัสสินค้าด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดให้ประโยชน์มาก เพราะความสะดวกในการเช็คยอดขายและส่งข้อมูลตัดสต็อกสินค้าโดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นที่นิยมในร้านสะดวกซื้อทั่วไป ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล การขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบ่งออกได้หลายแบบ เช่น แบบตั้งโต๊ะยึดติดกับที่แบบมือจับมีสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และแบบไร้สาย ทุกแบบมีหลักการทำงานเหมือนกัน คือ การแปลงข้อมูลจากรหัสแท่ง 1 มิติ ที่มีลักษณะเป็นแท่งสีขาวและดำมีความกว้างของแถบที่ต่างกัน ประโยชน์หลัก ๆ ของรหัสแท่งบาร์โค้ดแบบนี้ช่วยให้ป้อนข้อมูลสะดวกรวดเร็ว ไม่ได้เน้นเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เพียงแต่นำไปอ้างอิงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคอมพิวเตอร์ช่วยให้จัดการข้อมูลง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังมีรหัสแท่งแบบ 2 มิติ ที่บรรจุข้อมูลทั้งแนวตั้งแนวนอนและบรรจุข้อมูลจำนวนมากประมาณ 4,000 ตัวอักษร รหัสแท่งแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันไป พบเห็นทั่วไปบนซองบรรจุอาหาร กล่องสินค้า ตลอดจนภาคบริการและอุตสาหกรรมหลายประเภท ต้องเลือกใช้งานควบคู่กับเครื่องอ่านอย่างถูกต้องเหมาะสม
  หลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ด อธิบายขั้นตอนได้ง่าย ๆ ดังนี้
  1. แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอ่านจะฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค้ด กวาดแสงอ่านผ่านแท่งบาร์โค้ด การอ่านรหัสแถบบาร์โค้ด โดยทั่วไปนิยมใช้แสงอินฟราเรดอ่านแถบขาวสลับดำ ลำแสงที่ปล่อยออกมาจากหัวอ่านจะสะท้อนกลับจากพื้นสว่างได้มากกว่าพื้นมืด แสงสะท้อนกลับมาจากแท่งบาร์โค้ดมายังตัวรับแสง
  2. ภายในเครื่องอ่านจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนแสงที่สะท้อนกลับมาให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับตารางบาร์โค้ดเพื่อถอดเป็นข้อมูล เช่น ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ซึ่งระบุชื่อสินค้าและอื่น ๆ จากนั้นจะบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ต้องกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ สามารถอ่านข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้
  3. ระบบการอ่านบาร์โค้ดแสดงผลทั้งการอ่านข้อมูลตามปกติ และการตรวจสอบความถูกต้องของแท่งบาร์โค้ด สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดโปรแกรมจะทำการแก้ไขและอ่านบาร์โค้ดใหม่อีกครั้ง มีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบและประมวลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรหัสแท่งมีส่วนสำคัญเพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการอ่านข้อมูลที่อาศัยหลักการสะท้อนแสงย่อมมีข้อจำกัดเหมือนกัน เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำให้ระบบเก็บบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน ผู้ใช้ควรระวังไม่ใช้งานในพื้นที่เปียกชื้น เพราะความชื้นมีผลให้การอ่านข้อมูลผิดพลาด หากวัตถุที่ติดฉลากบาร์โค้ดเคลื่อนที่รวดเร็วจะทำให้อ่านข้อมูลได้ยากเช่นกัน หรือถ้ามีวัตถุสิ่งอื่นปิดบังแถบบาร์โค้ดจะทำให้อ่านข้อมูลไม่ได้ ระบบบาร์โค้ดเป็นมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ หากใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะอำนวยความสะดวกและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด

 • ระบบบาร์โค้ดที่ถือกำเนิดขึ้นกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนโฉมการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไปมาก ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน ระบบสินค้าคงคลัง ระบบทรัพย์สินของบริษัทหรือจะเป็นการให้บริการต่าง ๆ ที่ทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและยังช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานด้วย อีกทั้งด้วยระบบบาร์โค้ดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลได้ ก็ทำให้การทำธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกนรหัสบาร์โค้ดแล้วแปลหรือถอดรหัสเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดในหลาย ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านจำหน่ายสินค้า ฯลฯ เครื่องอ่านบาร์โค้ดทำให้การทำงานของพนักงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและสามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
  วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจ นั่นก็คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจที่รับส่งไปรษณีย์หรือพัสดุภัณฑ์แล้ว ก็ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น เป็นจุดรับชำระเงินออนไลน์ต่าง ๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ ชำระบิลบัตรเครดิต โอนเงิน ซื้อประกันหรือ พ.ร.บ. รถยนต์ ถ่ายเอกสาร ถ่ายรูปด่วน ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นการให้บริการที่ครบวงจรเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับคนให้พื้นที่ละแวกใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไปที่ไปรษณีย์หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ แต่สามารถเลือกมาใช้บริการที่ร้านใกล้บ้านได้
  ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์นี้เมื่อมีเงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนแรกก็จะสามารถเปิดร้านไปรษณีย์ได้ โดยจะได้รับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วย การทำธุรกิจบริการไปรษณีย์นี้มีหลายแพ็คเกจให้เลือก ตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนเป็นหลักแสนบาท โดยราคาค่าแฟรนไชส์ก็จะเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะได้รับแพ็คเกจที่มีราคาสูงก็จะได้รับอุปกรณ์เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจได้แบบครบครัน เกือบทุกแพ็คเกจของธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์นี้จะมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาในแพ็คเกจด้วย เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญและจำเป็นของเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ต้องใช้ในธุรกิจนี้
  ความสำคัญของเครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ ก็คือ จะทำให้การบันทึกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ น้ำหนัก ประเภทของไปรษณีย์หรือพัสดุภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นบริการรับชำระบิลต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อให้การทำงานของพนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยเพียงแต่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงไปที่ใบแจ้งหนี้บิลที่ลูกค้านำมา ข้อมูลของลูกค้าก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พนักงานไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคีย์ข้อมูล ซึ่งทำให้ช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ด้วย

 • ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังจะเจริญเติบโตอย่างในปัจจุบัน บาร์โค้ดกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ เพราะมันสามารถบันทึกข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  แต่การที่จะอ่านข้อมูลบาร์โค้ดและนำข้อมูลส่งผ่านไปยังที่อื่น ๆ ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องอ่านบาร์โค้ด ซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดในปัจจุบันมีการผลิตออกมาวางจำหน่ายหลายยี่ห้อ หลายรุ่นและหลายรูปแบบด้วยกัน ในเครื่องอ่านบาร์โค้ดในแต่ละรุ่น ย่อมมีราคาสูง ต่ำ ไม่เท่ากัน โดยมากแล้ว เครื่องอ่านบาร์โค้ดราคาสูงมักจะมีความทนทาน และใช้งานได้ดี กว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดราคาต่ำ ๆ จากยี่ห้อแปลก ๆ
  หลายคนที่อ่านมาถึงตรงนี้ คงจะกำลังมีคำถามอยู่ในใจว่า แล้วความทนทานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดคืออะไร แล้วจะวัดได้จากอะไรละ ถ้าจะให้อธิบาย ความทนทาน ก็คือ การที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดรุ่นนั้น ๆ สามารถใช้งานได้นานตามสมควร โดยที่ในช่วงระหว่างการใช้งาน ไม่มีปัญหาจุกจิกมารบกวน ถ้าหากว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดรุ่นใด มีปัญหาจุกจิก อย่างอ่านบาร์โค้ดไม่ได้ เครื่องดับเอาเสียดื้อ ๆ ขณะใช้งาน นั่นแปลว่า เครื่องอ่านบาร์โค้ดรุ่นนั้นไม่ทนทาน
  การเลือกซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ได้คุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเครื่องอ่านบาร์โค้ดนั้นมีคุณภาพ นั่นหมายความว่า มันจะมีความทนทาน ใช้งานได้นานและราบรื่น ไม่เกิดอาการติดขัดในขณะใช้งาน อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษามากอีกด้วย ซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีคุณภาพ ทนทานนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในองค์กรและบริษัทต่าง ๆ

 • ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าร้านขายสินค้าประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด หรือที่เรียกติดปากกันว่าร้านทุกอย่าง 20 บาท มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดนัดที่มักจะมีสินค้ามากมายหลายชนิดมาวางขายด้วยราคาย่อมเยา แต่อันที่จริงร้านค้าพวกนี้ราคาสินค้าไม่ได้จะเหมือนกันไปในทุกรายการ เพราะก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้าแต่ละประเภทว่าจะขายในราคาเท่าไหร่ และในความเป็นจริงการนำระบบเครื่องอ่านบาร์โค้ด เข้ามาช่วยเหลือในการขายสินค้า จะทำให้จดจำราคาขายได้ง่ายขึ้นและดูมีระบบระเบียบในการจัดการสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
  สำหรับการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดเข้ามาใช้งานนั้น อาจจะขอแนะนำให้เป็นร้านที่มีหน้าร้านที่แน่นอนก่อนจะดีกว่า หมายถึงว่ามีทางเข้าออกที่ชัดเจน มีหลักแหล่งที่ชัดเจน เพราะว่าการจัดการระบบต่าง ๆ เหล่านี้จะได้ทำได้ง่ายขึ้น และการนำบาร์โค้ดมาติดไว้กับสินค้าก็จะได้มีพื้นที่ในการทำงานได้มากขึ้นด้วย อาจจะมีคำถามตามมาว่า การนำระบบนี้เข้ามาจัดการกับการร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจะได้ผลขนาดไหน เพราะราคาของสินค้าก็ไม่ได้สูงอะไรมาก การลงทุนซื้อทั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้งานจะคุ้มค่าหรือเปล่า ในด้านของการลงทุนอาจจะดูเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแต่ถ้ามองภาพในระยะสั้นก่อน
  การจัดการด้วยระบบนี้เชื่อได้เลยว่าร้านขายของเบ็ดเตล็ดของคุณจะดูมีระเบียบในการจัดการมากขึ้น สามารถคิดราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น นั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะไม่เสียเวลาในการมายืนรอคำนวณเงินเพียงเพราะว่าจำราคาสินค้าบางอย่างไม่ได้ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ร้านค้าดูมีมาตรฐานน่าเชื่อถืออย่างมาก
  อีกทั้งการใช้ระบบนี้ยังสามารถตั้งระบบเพื่อตรวจสอบสต็อกของสินค้าได้ด้วยว่าเราขายสินค้าชิ้นนี้ไปทั้งหมดกี่ชิ้นแล้ว จะทำให้รู้จำนวนที่แน่นอนไม่คลาดเคลื่อนและสามารถที่จะเติมสินค้าได้ทันท่วงทีก่อนที่สินค้าจะหมดจากชั้นวางและเสียโอกาสในการซื้อของลูกค้าไป และผลในระยะยาว ก็คือ ลูกค้าจะเกิดความประทับใจและมีการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำนั่นเอง

 • ระบบบาร์โค้ดไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของข้อมูลการจัดการบริหารธุรกิจที่เป็นสินค้าจับต้องได้เท่านั้น แม้แต่ธุรกิจที่เป็นการให้บริการ อย่างเช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลก็สามารถใช้ระบบบาร์โค้ดนี้เข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยได้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันจะเห็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หันมาใช้ระบบบาร์โค้ดนี้กับข้อมูลของผู้ป่วยกันมากขึ้น
  เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บป่วยและต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะในกรณีของผู้ป่วยใน ต้องมีการแอดมิดเพื่อนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เราอาจเคยเห็นกรณีที่มีสายรัดข้อมือที่มีชื่อ นามสกุลและรายละเอียดของผู้ป่วยอยู่ รวมถึงมีแถบบาร์โค้ดเล็ก ๆ อยู่ที่สายรัดข้อมือนั้นด้วย เมื่อผู้ป่วยต้องรับบริการที่แผนกใด แผนกนั้นก็จะรับผู้ป่วยเข้าพักโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดที่แถบสายรัดข้อมือนั้น เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อไปจัดเก็บเป็นประวัติในการรักษาพยาบาลของลูกค้า ข้อมูลเหล่านั้นนอกจากจะจัดเก็บเป็นประวัติของลูกค้าแล้ว ก็ยังลิงก์ไปที่ห้องจ่ายยาหรือห้องการเงิน เมื่อการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้นและผู้ป่วยต้องรับยาหรือไปจ่ายเงินก่อนที่จะกลับบ้านด้วย

บทความเกี่ยวกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดกับธุรกิจค้าปลีก

                   ตั้งแต่เริ่มมีระบบบาร์โค้ดกำเนิดขึ้นมา ระบบบาร์โค้ดนี้ก็ช่วยให้การจัดการกับสินค้าของธุรกิจต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการจัดส่งสินค้าหรือการจำหน่ายสินค้าก็ตาม นอกจากความสะดวกรวดเร็วแล้ว ข้อมูลของสินค้ายังมีโอกาสผิดพลาดได้น้อยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย
วิธีการใช้บาร์โค้ดในการจัดการบริหารสินค้าในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นการค้าปลีกนั้น สินค้าทุกชิ้นจะมีป้ายบาร์โค้ดที่เป็นตัวบอกว่าสินค้านั้นคือสินค้าอะไร ยี่ห้ออะไร เป็นแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งเรื่องสี ขนาด ความจุ ขนาดของแพ็ค เป็นต้น เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าออกไปก็จะใช้อุปกรณ์ ก็คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ดในการสแกนป้ายบาร์โค้ดนั้น เพื่อแปลงข้อมูลรหัสบาร์โค้ดไปเป็นข้อมูลในรูปแบบที่เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ เพื่อประมวลผลต่อไป

     ธุรกิจในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด เนื่องจากระบบบาร์โค้ดได้กลายเป็นระบบมาตรฐานของการจัดการบริหารสินค้าไปเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ต้องจัดการกับสินค้าที่มีหลากหลายประเภทอย่างธุรกิจค้าปลีก ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ต่างก็ต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดนี้กันทั้งนั้นเราแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะสามารถจัดการกับการค้าปลีกสินค้าที่มีมากมายแบบนั้น โดยที่ไม่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดนี้ได้อย่างไร เพราะปัจจุบันมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น มีหลายยี่ห้อ หลายประเภทให้ลูกค้าเลือกซื้อ การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนป้ายบาร์โค้ดช่วยให้ขั้นตอนของการคิดเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวกและข้อมูลถูกต้อง เพียงแค่ใช้ เครื่องสแกนบาร์โค้ด หน้าจอก็จะแสดงข้อมูลของสินค้าชนิดนั้น พร้อมราคา รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ หากมีด้วย เช่น ลดราคาหรือมีของแถม เป็นต้น

     เพิ่มเติมไปจากความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าขณะคิดเงิน เครื่องอ่านบาร์โค้ดยังช่วยให้ข้อมูลสินค้าคงคลังนั้นอัพเดทถูกต้อง หลังสแกนป้ายบาร์โค้ดของสินค้าที่จำหน่ายไป ข้อมูลการขายของสินค้าชิ้นนั้นก็จะถูกนำไปตัดในสต็อกสินค้าทันที ทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการเช็คสต็อกก็จะได้จำนวนของสินค้าที่ถูกต้องเป็นสต็อกที่อัพเดทตลอดเวลา
การมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดนี้ใช้ในธุรกิจค้าปลีกก็ถือเป็นการช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากมนุษย์ได้ด้วย ให้เรานึกถึงว่าเราต้องคีย์ข้อมูลของสินค้าเข้าไปทางหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์เอง กับการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดแค่เพียงไม่กี่วินาที ก็จะมีข้อมูลขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสผิดพลาดได้เลย การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดก็ย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน 

     สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง ก็คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีวิธีการใช้งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร แค่เพียงหยิบเครื่องอ่านบาร์โค้ดและยิงไปตรงบริเวณที่เป็นบาร์โค้ดที่อยู่บนป้ายสินค้า เมื่อเครื่องมีเสียงเตือนก็แสดงว่าการสแกนบาร์โค้ดนั้นสำเร็จเรียบร้อย ขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ดนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น


 • ทุก ๆ คนคงเคยเห็นรหัสรูปแท่งที่ติดอยู่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่ล้วนอยู่รอบตัวของเรามาแล้วกันทั้งนั้น แต่ทราบหรือไม่ว่ารหัสดังกล่าว ซึ่งมีชื่อเรียกว่ารหัสบาร์โค้ดนั้น มีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องนำมาใช้ติดกับสินค้าเกือบทุกประเภท

 • ทุกการบริการมักคาดหวังให้ไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ในขณะให้บริการเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรทางด้านการบริการเป็นไปอย่างดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจมากที่สุด โดยตัวลูกค้าเองก็มักจะคาดหวังกับการรับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เช่นกัน ฉะนั้นแล้วการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก็มีส่วนจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการชำระเงินแล้วหล่ะก็ ความรวดเร็วและความถูกต้องก็นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การใช้บาร์โค้ดเข้ามามีส่วนในการบริการพร้อมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด ก็มักเป็นที่นิยมจากกลุ่มผู้ให้บริการต่างๆอย่างกว้างขวาง

 • แนวทางการใช้งานระบบบาร์โค้ดและเครื่องอ่านบาร์โค้ด ในธุรกิจห้องเย็นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ขจัดปัญหาสินค้าจัดเก็บไม่เป็นที่เป็นทาง แต่ละชนิดปะปนกัน หาไม่เจอ ทำให้การค้นหาสินค้าล่าช้า เกิดความเสียหายในระหว่างเคลื่อนที่ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในด้านการการฝากสินค้า การฝากล่วงหน้า การนับจำนวนสินค้าคงเหลือ การระบุตำแหน่งที่ทำให้ค้นหารวดเร็วขึ้น สามารถกำหนดราคาและปรับเปลี่ยนได้ทำให้คิดคำนวณค่าใช้บริการได้อย่างแม่นยำ นับได้ว่าช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บได้อย่างประหยัดพื้นที่และลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้การบันทึกข้อมูลและระบบบัญชีมีความชัดเจนและทำกำไรได้อย่างแน่นอน

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ดนอกจากจะใช้ในธุรกิจค้าปลีกทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ โรงพยาบาล ห้องสมุดและอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ระบบบาร์โค้ดยังมีการนำมาใช้ในระบบการส่ง EMS ของไปรษณีย์ไทยอีกด้วย ทำให้ลูกค้าทราบถึงระยะเวลาการจัดส่งและสถานะของสินค้าของตนเองได้ทันที ทำให้ได้รับความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการส่งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

 • ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องคลังสินค้าอยู่เสมอ มักจะมีการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานให้มากที่สุด ระบบบาร์โค้ดจึงถูกเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นและแน่นอนว่าก็ต้องมีการนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดเข้ามาใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน แต่บางทีทั้งคนที่เคยใช้งานและไม่เคยใช้งานอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าเจ้าพวกเทคโนโลยีแบบนี้มันจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้มากมายขนาดไหน ลองมาดูกันว่าแท้จริงแล้วมันมีอะไรดี ๆ แอบแฝงอยู่บ้าง

 • นอกจากร้านสะดวกซื้อแล้ว อีกหนึ่งสถานที่ที่คนยุคนี้นิยมไปจับจ่ายซื้อของ (หรือหนีความร้อนไปตากแอร์กัน) ก็คือ ห้างสรรพสินค้านั้นเอง เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกอย่างครบครัน ทั้งของกิน ของใช้และของที่อยากกินอยากใช้ใช่ไหมล่ะ มีสินค้ามากมายนับไม่ถ้วน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดไว้ใช้งานแต่ละขั้นตอน

 • ปัจจุบันเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า Barcode Scanner มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ นิยมใช้ Barcode Scanner เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ระบบบาร์โค้ดยังช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลา ต้นทุนและแรงงาน สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต คุณภาพของงานและยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดระดับประเทศหรือระดับโลกได้

 • ในการทำธุรกิจการค้าไม่ว่าจเป็นการค้าปลีกหรือการค้าส่งสมัยนี้ต้องยอมรับว่าการใช้ระบบบาร์โค้ดถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าทำให้ระบบการทำงานนั้นง่ายขึ้นทันตาเห็น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจดจำเรื่องของราคาสินค้า, การจัดทำระบบการคลังสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีสินค้าเหลืออยู่ในสต็อกกี่ชิ้น รวมไปถึงระบบการชำระเงินที่มีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก ถึงนั้นกระนั้นเมื่อมีการนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดเข้ามาใช้งานก็จำเป็นที่จะต้องหมั่นดูแลรักษาเป็นอย่างดี วันนี้ลองมาดูวิธีการรักษาแบบง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้

 • แม้ว่าในยุคที่ระบบบาร์โค้ดเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากยิ่งขึ้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ร่วมกันก็ย่อมมีความสำคัญตามไปด้วย นี่จึงเป็นความคิดที่ว่าจะต้องมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงไม่ทำให้เกิดความผดพลาดทางธุรกิจด้วย เพราะอย่าลืมว่าการนำระบบนี้เข้ามาใช้ก็เหมือนนำเอาเครื่องกลอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นย่อมส่งผลกระทบหลายอย่างต่อธุรกิจอย่างแน่นอน การเลือกซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จึงนับได้ว่าต้องมีความสำคัญและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่คิดว่าจะเลือกซื้อแบบไหนมาก็ได้ ลองมาดูเทคนิคการเลือกซื้อที่ดีที่จะทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

 • เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักมองหาทุกช่องทางที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรธุรกิจของตนรวมถึงเครื่องมือใด ๆ ก็ตามที่จะมาช่วยสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจของตนเองโดดเด่นกว่าผู้อื่น การให้บริการก็เช่นกัน หากสามารถดูแลให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจในการใช้งานที่สุดก็จะเป็นผลดีต่อองค์กร ขั้นตอนการใช้งานการบริการทุกส่วนจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในส่วนของขั้นตอนบริการใด ๆ รวมถึงการชำระเงินด้วย จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถให้บริการการชำระเงินหรือบริการอื่น ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด อุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

 • การแต่งงานหรือวันแต่งงานคือวันสำคัญของคู่รักอีกวันหนึ่ง ซึ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ทำให้หลาย ๆ คู่เลือกการเช่าชุดแต่งงานแทนที่จะตัดชุดแต่งงาน ทั้งนี้ก็มาจากเหตุผลของความประหยัดนั่นเอง หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงของการเช่าชุดแต่งงานหรือเป็นเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงาน สิ่งที่คุณควรทำมากที่สุด ได้แก่ การพยายามสร้างผลกำไรให้กับร้านของคุณเองและพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนั่นเอง โดยข้อดีที่คุณจะได้รับหลังจากที่นำระบบบาร์โค้ดและเครื่องอ่านบาร์โค้ดไปใช้ในร้านเช่าชุดแต่งงานมีดังต่อไปนี้

 • ถ้าพูดถึงการทำงานเกี่ยวกับการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในวงการธุรกิจแล้ว ธุรกิจที่คงเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นเหล่าบรรดาธุรกิจห้างสรรพสินค้า รวมถึงตามร้านสะดวกซื้อทั่ว ๆ ไป ที่เราจะเห็นพนักงานที่เคาน์เตอร์มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดไว้คอยยิงตัวสินค้าทำให้การชำระเงินของคุณรวดเร็วขึ้น สิ่งที่คุณเห็น ก็คือ ในแท่นบาร์โค้ดนั้นจะเป็นเหมือนแสงสีแดง ๆ ยิงเข้ามาที่ป้ายบาร์โค้ดของตัวสินค้า แล้วระบบก็จะคำนวณราคาสินค้าออกมาบนจอคอมพิวเตอร์ นั่นคือลักษณะคร่าว ๆ ที่เราเคยเห็นกัน แต่จริง ๆ แล้วมันยังมีหลักการทำงานที่ลงรายละเอียดไปมากกว่านั้น ลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง