STOCK CONTROL SYSTEM โปรแกรมควมคุมสต็อค ระบบจัดการ คลังสินค้า สต็อค

 

 จุดเด่นของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย กับ โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง

ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดจำเป็นต้องบริหารการขายและ ควบคุมสินค้าคงคลัง ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสำรองสินค้าและวัสดุดิบสำคัญไว้อย่างเพียงพอ ป้องกันความเสียหายจากการผลิตหยุดชะงัก ป้องกันการสูญเสียโอกาสการขายให้ลูกค้า ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บ ซึ่งทำให้เสียโอกาสจากเงินทุนที่จมอยู่ในสต็อกสินค้า หากเก็บไว้มากเกินจำเป็นจะมีความเสี่ยงที่สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุหรือแม้แต่ถูกขโมย เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ โปรแกรมคลังสินค้า เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องแม่นยำ โดยทำงานประสานกับระบบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะเครื่องสแกนแบบไร้สาย แม้จะมีราคาแพงที่สุดแต่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการทำงานเช็คสต็อกสินค้าในโกดังในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หากงบประมาณการจัดซื้อไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เครื่องสแกน บาร์โค้ด ใช้งานได้อย่างครอบคลุมทั้งงานขายหน้าร้านทั่วไป งานเช็คสต็อกสินค้าในโกดัง การควบคุมวัสดุดิบในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โปรแกรมสต๊อกสินค้า ช่วยให้ควบคุมสินค้าคงเหลือให้มีความสมดุล เป็นการรับประกันให้มั่นใจว่ามีสินค้าพอขายและลดต้นทุนการจัดเก็บไม่ให้เปลืองพื้นที่หรือเสียค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคามากเกินไป เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไร้สายแบ่งออกเป็นแบบเลเซอร์ที่ยิงระยะห่างได้ราว 1-1.5 เมตร และแบบ Imager มีความแม่นยำในการยิงระยะห่างราว 8 นิ้วถึง 1 ฟุต ราคาจะถูกกว่าแบบแรก แต่ทนทานกว่าสามารถป้องกันปัญหาการตกกระแทกเสียหายได้ดีกว่าแบบเลเซอร์
เมื่อตัดสินใจเลือกใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สาย สิ่งที่ควรพิจารณาคือคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวเครื่อง คือ มีประสิทธิภาพสูง สามารถอ่านบาร์โค้ดแบบ 1D หรือ 2D ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ดีไซน์กระชับเหมาะมือและมีความทนทานสูง ผ่านการทดสอบตกจากความสูงลงบนพื้นคอนกรีตประมาณ 1-2 เมตร โดยตัวเครื่องยังคงทำงานได้ตามปรกติ การออกแบบปิดผนึกป้องกันฝุ่นละอองและกันน้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการทำงานแบบไร้สาย ในโกดังเสี่ยงต่อการตกหล่นและมีฝุ่นละอองสะสมจำนวนมาก กระจกกันรอยถลอกและขีดข่วนได้ เหมาะกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสแกนยังมีประสิทธิภาพในการอ่าน บาร์โค้ด บนหน้าจอมือถือและชนิด DPM หมายถึง สามารถอ่านบาร์โค้ดบนเนื้อโลหะได้ที่สำคัญ คือ อ่านบาร์โค้ดคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเครื่องสแกนรุ่นอื่นอ่านไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมเป็นฐานตั้งอยู่กับที่อย่างมั่นคง ใช้ทำงานในโหมดอ่านรหัสโดยอัตโนมัติ หรือแขวนตะขอใช้งานในสายการผลิตอย่างสะดวก การใช้งานง่ายดายโดยตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ทันที เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายช่วยเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อและบริหารจัดการ ระบบสต็อกสินค้า คุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ สามารถบริหารจัดการชิ้นส่วนวัสดุเข้าสู่การกระบวนการผลิตทันเวลาในปริมาณที่พอเหมาะ และสนองความต้องการสินค้าได้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภค และลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้า บริการระบบงานให้มีคุณภาพสอดประสานกันเป็นอย่างดี นับประโยชน์ข้อดีได้มากมาย ควรเลือกซื้อไว้ใช้งานจะคุ้มค่าอย่างยิ่ง

ธุรกิจก้าวกระโดดด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดร่วมกับโปรแกรมบริหารคลังสินค้า

              การวางแผนควบคุมจัดการคลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การจัดซื้อ จัดเก็บและจัดจำหน่ายต้องมีความสมดุลกัน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่ในโกดังเป็นประจำ อุตสาหกรรมคลังสินค้านิยมใช้ เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายควบคู่กับโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง ช่วยให้ตรวจนับจำนวนถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น เครื่องสแกนเป็นเครื่องมือสำหรับอ่านบาร์โค้ดระยะไกลเหมาะสำหรับงานขายทั่วไป คลังสินค้า โรงงาน ห้องสมุดและงานนอกสถานที่ สามารถใช้ได้กับธุรกิจที่มีการควบคุมปริมาณสินค้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลาและความพร้อมในการจัดจำหน่าย
เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายโดยทั่วไปอ่าน บาร์โค้ด แบบ 1D และบางรุ่นอ่านแบบ 2D ได้ด้วย ทำงานร่วมกับโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับระบบบาร์โค้ดในการควบคุมบัญชีสินค้าหรือวัตถุดิบต่าง ๆ สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วมาก หลังจากตรวจนับสินค้าอย่างถูกต้องแม่นยำและสรุปจำนวนสินค้ามาเปรียบเทียบกับรายการสินค้าคงคลังแล้ว เครื่องอ่านบาร์โค้ด การทำงานเหมือนโทรศัพท์ไร้สายภายในบ้านที่เชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าระบบ Back Office ไม่เพียงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานเท่านั้น แต่ยังลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน โปรแกรมมีการรายงานหลากหลายรูปแบบ ใช้งานง่าย เรียนรู้เข้าใจได้ทันทีหรือจะนำข้อมูลที่นับได้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามต้องการ ทั้งยังสั่งพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าจากโปรแกรมได้ง่าย มาพร้อมระบบการ Backup และบันทึกข้อมูลเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าจากรหัส รายการ หมวดหมู่และอื่น ๆ  โปรแกรมบริหารคลังสินค้า ในส่วนของตัวเครื่องสแกนยังให้อิสระในการใช้งานรูปแบบไร้สายโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินนับสินค้าในสต็อก ระบบบาร์โค้ดทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการนับด้วยแรงงานคนหลายสิบเท่า ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลังสินค้าหลายแห่งเข้าด้วยกัน นอกเหนือจากการใช้งานบนเคาน์เตอร์ตามปกติแล้ว เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยังมีรัศมีการใช้งานได้กว้างไกลหลายสิบเมตร เพื่อความสะดวกในการถืออุปกรณ์ไร้สายเข้าไปใช้งานในคลังสินค้าได้อย่างอิสระ ใช้อย่างต่อเนื่องนานสูงสุดถึง 17 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไร้สายอ่านบาร์โค้ดที่ไม่สมบูรณ์หรือบาร์โค้ดที่บกพร่องเสียหายได้ดี มีความทนทานต่อการตกหล่นจากความสูงประมาณ 1-2 เมตร ตัวเครื่องออกแบบให้กระชับเหมาะมือทำให้ใช้งานเป็นเวลานานโดยไม่เมื่อยมือ ดีไซน์เครื่องสแกนมือถือกันฝุ่นและกันน้ำได้ดี รองรับการใช้งานในสหภาพแวดล้อมของโรงงาน ห้องแช่เย็นและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
การเลือกเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในยุคนี้ ระบบไร้สายเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบคอมพิวเตอร์เข้ามางานบริหารด้านสต็อก เกิดประสิทธิภาพในการ รับเขียนโปรแกรม ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ให้ดีขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการทำงานเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนและยังส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีมาตรฐานสากล บริการให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

 

โปรแกรมบริหารคลังสินค้านับจำนวนแม่นยำด้วยระบบการพิมพ์บาร์โค้ด

                 คนเรามักจะคิดว่าโปรแกรมบริหารคลังสินค้าทั้งหมดจะเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรเหมือนกันไปทุกอย่าง โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดที่มีประสิทธิภาพนั้นทำประโยชน์ได้หลายหน้าที่ เช่น ตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าในโกดัง ควบคุมการจัดเก็บ เบิกสินค้า โหลดสินค้าลงรถบรรทุกขนส่ง คืนสินค้าจากลูกค้า ฝ่ายผลิตและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับการทำงานจะมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและมีประโยชน์สำคัญ ดังนี้
โปรแกรมนับสินค้าคงคลังทำงานร่วมกับระบบการพิมพ์บาร์โค้ดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานได้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละขนาด โดยใช้บาร์โค้ดในการสแกน สติกเกอร์บาร์โค้ดทำให้ใช้งานง่าย นับสินค้าถูกต้องแม่นยำ รวมถึงรายงานสรุปจำนวนสินค้าที่แยกตามสินค้า หมวดหมู่หรือสต็อกอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โปรแกรมนับสินค้าอย่างมืออาชีพช่วยให้ย้ายและจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้รอบการสั่งซื้อเร็วขึ้น ข้อดีเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์บางส่วนของระบบการจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด
ระบบบาร์โค้ดทำหน้าที่จัดสรรแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การรับสินค้า บรรจุลงกล่องและนำไปจัดเก็บรวมกันในคลังสินค้าส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวงจรต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ควรเลือกโปรแกรมนับจำนวนที่ดีเพื่อที่จะใช้งานทรัพยากรและแรงงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเตรียมแผนงานต่าง ๆ ที่จะจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ ทั้งรายการสินค้า ช่องเก็บสินค้า สินค้าคงคลัง เพื่อให้พนักงานทำงานน้อยลงและใช้พนักงานหลายคนสแกนนับสินค้าได้พร้อมกัน ข้อมูลจะบันทึกลงคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติช่วยให้รายงานนับสินค้าอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรงแม่นยำ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ขณะเดียวกันยังลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะสินค้าที่เน่าเสียหรือหมดอายุสติกเกอร์บาร์โค้ดจะสร้างความมั่นใจในสินค้าคงคลังจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โปรแกรมจัดการที่ดีไม่เพียงลดการสูญเสีย แต่ยังช่วยให้จัดเก็บสินค้าแต่ละรายการในตำแหน่งที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อีกด้วย
นอกจากนี้โปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า โดยระบบการพิมพ์บาร์โค้ดช่วยเรื่องความถูกต้องและความเร็วในการทำงาน สามารถลดเวลาในการส่งมอบสินค้าและลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้มากทีเดียว ทำให้การส่งมอบรวดเร็วโดยไม่ต้องรอนาน ตอบสนองความต้องการครบถ้วนและทันท่วงที สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น จึงเกิดประโยชน์โดยตรงในด้านการปรับปรุงความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่อยู่ในห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน
โปรแกรมตรวจนับสินค้าช่วยให้วางแผนงานได้ดีขึ้น โดยจะคำนวณความต้องการสินค้าเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าขายดีมาสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังส่วนเกินที่กักตุนไว้ปริมาณมากเกินไปซึ่งเสี่ยงที่จะเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย การพิมพ์บาร์โค้ดติดฉลากช่วยควบคุมสินค้าคงคลังให้มีสมดุลที่ดีขึ้น เพิ่มความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลและทำรายงานรายละเอียดการนับ เช่น พนักงานที่นับสินค้า จำนวนและวันเวลาทำงาน สามารถป้องกันปัญหาสินค้าถูกขโมยหรือสูญหาย กระบวนการทำงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพความแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

 • WINCODE C342C เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  9,000.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-17%)
  ขายแล้ว 590
 • RONGTA RP400H เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Black)
  4,900.00 ฿
  6,590.00 ฿  (-26%)
  ขายแล้ว 310
 • RONGTA RP400H เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  4,900.00 ฿
  6,590.00 ฿  (-26%)
  ขายแล้ว 355
 • GODEX HD830i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  89,000.00 ฿
  95,000.00 ฿  (-6%)
 • GODEX ZX1600i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  52,000.00 ฿
  59,000.00 ฿  (-12%)
  ขายแล้ว 142
 • GODEX ZX1200i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  39,500.00 ฿
  42,500.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 102
 • GODEX ZX430i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  29,500.00 ฿
  33,500.00 ฿  (-12%)
  ขายแล้ว 275
 • GODEX ZX420i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  24,500.00 ฿
  26,500.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 355
 • GODEX EZ6250i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  55,000.00 ฿
  61,000.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 125
 • GODEX EZ2150 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  29,500.00 ฿
  33,500.00 ฿  (-12%)
  ขายแล้ว 165
 • GODEX EZ2050 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  21,500.00 ฿
  22,500.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 330
 • GODEX RT863i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  39,000.00 ฿
  42,000.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 144
 • GODEX RT730 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  16,500.00 ฿
  17,500.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 188
 • GODEX RT700i เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  14,900.00 ฿
  16,500.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 254
 • GODEX RT700 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  12,900.00 ฿
  13,500.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 250
 • GODEX RT200 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  8,500.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 340