EASY ASSET TRACKING SYSTEM โปรแกรมเช็คสินทรัพย์ โปรแกรม การจัดการ ทรัพย์สิน

 

จุดประสงค์การใช้งานของโปรแกรมนี้
  - ใช้บาร์โค้ดในการควบคุม การเบิกเข้าออกของสินค้า 
  - เพื่อดูจำนวนสินค้า ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
  - เพื่อปรับ สินทรัพย์เราให้ตรงกับ สถานที่ที่สินทรัพย์นั้นอยู่จริง 

ประโยชน์ของโปรแกรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร สต็อค 

มีความสามารถในการควบคุม, บริหาร และจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการตรวจเช็คสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรมนี้ คือ 

 - เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
 - ลดเวลาการทำงาน
 - ลดความผิดพลาดการจดบันทึก
 - ลดจำนวนคนในการดำเนินการ
 - การคำนวนเเม่นยำ ด้วยรหัสบาร์โค้ด
 - ทำให้การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น 

ความสามารถของโปรแกรม : Version 1.0 ( Small Function )
  - เป็นระบบการทำงานแบบ Batch File ( Offline )
  - Import ข้อมูลตั้งต้นระบบด้วย File Excel ได้ 
  - สามารถเช็คสินทรัพย์ได้ว่าอยู่ที่ไหน 
  - ระบบสามารถ พิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อนำมาติดสินทรัพย์ 
  - เก็บประวัติการเคลื่อนย้านสินทรัพย์ 
  - ทำงานกับอุปกรณ์ต่อพวง เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
   
ระบบรายงาน
  - รายงานตำแหน่ง Location ของสินทรัพย์ 
  - รายงานสินทรัพย์ ที่อยู่ไม่ตรงตำแหน่ง
  - รายงานสินทรัพย์ ที่หาย
  - รายงานประวัติการย้าย สินทรัพย์
  - รายงานข้อมูล Asset 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานกับระบบ
  - เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GoDEX EZ120 ( ใช้สำหรับพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด ติดที่ทรัพย์สิน ) 
  - สติกเกอร์บาร์โค้ด Foil หรือ PP ( ใช้สำหรับทำ Tag ติดที่ Asset )
  - ริบบอนบาร์โค้ด ควรเป็น ริบบอนชนิด Resin เพื่อความทนทานในการพิมพ์ ข้อความ และ บาร์โค้ด บน Tag 
  - เครื่องสแกนบาร์โค้ด Mobile Handheld ( ใช้สำหรับสแกนบาร์โค้ด เพื่อเช็ค Asset ในสถานที่ต่างๆ )  

ข้อดีของการใช้งาน โปรแกรม  ( Small )
  - ลดเวลาการทำงาน จากการจดเป็นเอกสาร เป็นระบบ บาร์โค้ด โดยใช้ เครื่องสแกนบาร์โค้ด
  - สามารถ พิมพ์ Report เพื่อเช็คความถูกต้องได้
  - สามารถ ดูประวัติ ย้อยหลังได้ 

 สามารถใช้งานได้ครบประกอบด้วย รายการดังนี้ 

   - Software FixAsset ทำงานบนเครื่อง Computer 1 License
   - Software FixAsset ทำงานบนเครื่อง Mobile Scanner 1 License
   - เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Godex รุ่น Desktop 1 เครื่อง
   - สติกเกอร์ Foil หรือ PP 1 Set
   - ริบบอนบาร์โค้ด Resin 1 Set

 

# โปรแกรม ทะเบียน คุม ทรัพย์สิน # โปรแกรมทรัพย์สิน # โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน # โปรแกรม การจัดการ ทรัพย์สิน # รับเขียนโปรแกรม # รับพัตนาโปรแกรมเพิ่มเติม # Fix Asset


Show หน้าโปรแกรม บน Handheld
   - Import 
   - Export
   - ClearData
 
Show หน้าโปรแกรม บน PC
   - จัดการสินทรัพย์ ( Import Export ข้อมูล ระหว่าง PC กับ Handheld )
   - ตรวจทรัพย์สิน
   - ปรัปปรุงสินทรัพย์
   -
   -
Show VDO 
   - การ Import Master File ลง Handheld ( แบบ Auto )
   - Show การเช็คสินทรัพย์ โดยการสแกน จาก Handheld
   - การ Export ข้อมูลจาก Handheld ที่เช็คแล้ว 
   - การ ตรวจสอบ สินทรัพย์ที่ แสกนแล้ว
   -