Software Solution

เขียนโปรแกรม
รับพัตนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบ Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาร์โค้ด โดยผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์จากงานด้านระบบบาร์โค้ด ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก SME เรายินดีให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ด ทางเรามีทีมงาน โปรแกรมเมอร์ เพื่อพัตนาระบบของลูกค้าให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ และ ระบบการทำงานของลูกค้า ระบบที่ทีมงานเราเชียวชาญเป็นพิเศษ ได้แก่ ระบบคลังสินค้า ระบบบาร์โค้ดในระบบการผลิต ระบบบาร์โค้ด ที่ต้องเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด Mobile 


  • ระบบตรวจนับ ทรัพย์สินและคุรุภัณฑ์ ด้วยระบบบาร์โค้ด สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อพิมพ์บาร์โค้ด และยังสามารถใช้งานรวมกับ HandHeld Scaner

  • โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบร้านกาแฟ ระบบจัดการร้านอาหาร ระบบขายหน้าร้าน โปรแกรมร้านขายยา โปรแกรมแคชเชียร์ เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์บาร์โค้ด เคร่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องปริ้นใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงินสด

  • ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดจำเป็นต้องบริหารการขายและ ควบคุมสินค้าคงคลัง ในปริมาณที่เหมาะสม โปรแกรมคลังสินค้า เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องแม่นยำ
  • ระบบบริหารจัดการ ยืม-คืนอุปกรณ์ ONLINE
    ระบบบริหารจัดการ ยืม-คืนอุปกรณ์ ONLINE

    โปรแกรมบริหารจัดการ ยืม-คืนอุปกรณ์ ด้วยระบบ ONLINE สามารถใช้งานได้ในมือถือ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดงานเอกสารที่ใช้ในการยืมหรือคืน ลดปัญหาของหาย สามารถดูสต็อคสินค้าได้ทุกที สืบค้นสินค้าง่ายมาก ว่าอยู่ที่ใคร เมื่อไรคืน